APO Alumni 2019

Již šestý ročník pacientského setkání APO Alumni proběhl 27. listopadu 2019 v prostorách Velkopřevorského paláce. Akce se zúčastnilo více než 90 zástupců pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory J. E. Purkyně, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, průmyslu, médií a dalších.

Setkání úvodním slovem zahájili:

  • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP
  • Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR
  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., předsedkyně Společnosti medicínského práva při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

V rámci APO Alumni byly z rukou náměstkyně Ministerstva zdravotnictví ČR Heleny Rögnerové předány certifikáty účastníkům letošního vzdělávacího kurzu HTA I. Pro úspěšné získání certifikátu bylo nutné splnit 80% účast programu kurzu. Setkání bylo zakončeno networkingovou částí.

 

Popisky k fotografiím zleva:

Č. 1 – Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP

Č. 2 – Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění MZ ČR

Č. 3 – Lenka Teska Arnoštová, předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP

Č. 4 – účastníci setkání APO Alumni

Č. 5 – certifikáty pro účastníky HTA I.

Č. 6 – předání certifikátu účastnici HTA I. Ireně Běhalové, Dialogos

Č. 7 – předání certifikátu účastnici HTA I. Blance Rubínové, Sdružení celiaků ČR

Č. 8 – Lenka Matějková, Asociace genové terapie, Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, Anna Arellanesová, ČAVO, Pavel Melichárek, DEBRA ČR, Petra Svobodová, Aliance žen s rakovinou prsu

Č. 9 – networking

Č. 10 - Marie Ředinová, České ILCO, společně s projektovou manažerkou APO Zuzanou Komárkovou, AIFP

Účastníci projektu
Achilleus, z.s.
Adventor, o. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, spolek
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP)
AVALONE, Z. S.
AVMinority, z. s.
Benešovský klub onkologicky nemocných (BENKON)
Borelioza CZ o. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Česká Společnost pro Dystonii
Česká unie neslyšících
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z. ú.
Diacentrum, o. s.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dotyk II, o.p.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z.s.
Ictus o.p.s.
Jelimán, z .s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Klub Parkinson Ostrava
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Laskavý spolek
Liga proti rakovině Praha z.s.
Lymfom Help, z. s.
Metoděj, z.s.
Migréna-help, z.s.
Mygra-CZ, z.s.
Nahlas, o. s.
Národní sdružení PKU a jiných DMP
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z.s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, o.s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help z.s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o. p. s.
Popálky, o. p. s.
RETT COMMUNITY, Z.S.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Smáci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s.
Společnost pro mukopolysacharidosu
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků, o. s.
Spolek KOLUMBUS
SPOLEK NUDZ, z.s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
STK PRO CHLAPY
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z.s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
VICTORIA, Liga proti rakovině, onko klub Litoměřice
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
110Realizováno přes 110 seminářů
700Zveřejněno více než 700 grantových výzev
100Již více než 100 účastníků projektu
8Projekt funguje osmým rokem