HTA I. 2018

V létě 2018 se konal čtvrtý ročník celodenní pacientské konference APO Letní škola. Hlavním tématem bylo Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a zapojení pacientských organizací do procesu. Jednou z hlavních částí konference byl kulatý stůl, kterého se účastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Evropského parlamentu, České lékařské společnosti JEP a hlavně zástupci Pacientské rady (poradní orgán Ministra zdravotnictví od podzimu roku 2017). Všichni aktivní přísedící u kulatého stolu se shodli o důležitosti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče.

Za základě těchto výstupů se Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s AIFP a ČLS JEP rozhodlo připravit intenzivní vzdělávací HTA program pro zástupce českých pacientských organizací.

Vzdělávání pro pacienty - program zde 

 1. den - Modul I

témata:

  • Český zdravotnický systém a jeho financování
  • Český zdravotnický systém v mezinárodním kontextu
  • Financování a úhrady zdravotní péče v ČR

přednášející: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.; Ing. Jan Michálek 

2.  den - Modul II

téma:

  • Jak se posuzují medicínské technologie – HTA v Evropě

přednášející: MUDr. Tomáš Doležal, PhD. 

 3. den - Modul III

téma:

  • Český systém stanovení cen a úhrad léčiv ze zdravotního pojištění

přednášející: MUDr. Jana Skoupá, MBA

 4. den - Modul IV

téma:

  • Principy nákladové efektivity a dopadu na rozpočet - jak jim rozumět

přednášející: MUDr. Tomáš Doležal, PhD.; Ing. Milan Vocelka; Ing. Tomáš Mlčoch 

 5. den - Modul V

téma:

  • Case-studies, práce ve skupinách

přednášející: Karen Facey, PhD. 

  

 Popisky k fotografiím zleva:

1. den modul I. – Přednášející MUDr. Tomáš Doležal     

2. den modul II: - Vážený host profesor Jan Švihovec 

3. den modul III. – Přednášející MUDr. Jana Skoupá

4. den modul IV. – Přednášející Karen Facey, PhD. 

Slavnostní ceremoniál k předání certifikátů absolventům HTA I. za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ředitele AIFP Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA 

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem