Monitoring výzev

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Říjen 2019

MZČR - Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče na rok 2020

MZČR - Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění na rok 2020

MZČR - sloučený Program grantové podpory a Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020

Září 2019

Česká televize - Benefiční speciál Zázraků přírody - charitativní výtěžek pro neziskovou organizaci

Grantová výzva programu Stronger Roots: Posilování okruhu příznivců a podporovatelů neziskových organizací

Grant Výboru dobré vůle - Program Senior

Grant Výboru dobré vůle - Paliativní a hospicová péče

MPSV poprvé v historii vypisuje dotační výzvu na pobytová zařízení pro lidi s poruchami autistického spektra

Granty hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2020

Pozvánka na seminář pro ždatele o grant programu Stronger Roots

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Výzva pro žadatele o poskytnutní státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2020

Granty Nadačního fondu obětem holokaustu - Program péče

Pozvánka na bezplatný seminář u vyhlašovatele - Granty hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2020

Srpen 2019

Granty Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace SYNOT vyhlašuje výzvu k přidělení nadačních příspěvků pro oblast zdravotní a sociální

Nadační fond Avast - Stipendia pro paliativní péči

Nadační fond Holocaust - Program Péče 2020

KB - Nadace Jistota - Srdeční záležitost

KB - Nadace Jistota - Otevřený fond Správní rady


1232728Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.