Podpora přístupnosti a odstraňování bariér v Praze

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 8.7.2019 09:02 Zpět na seznam

Finanční podporu mohou žadatelé získat například na výstavbu nájezdových ramp pro kočárky a vozíčky, přestavbu bezbariérového sociálního zařízení nebo na instalaci elektronické signalizace pro žádost o asistenci.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

 

I. Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zaiizení

a) opatření na trvalé odstranění bariér u vstupů/vchodů do veřejně přístupných prostor, která nemají charakter techníckého zařízení (např. výstavba nájezdové rampy nebo jiné stavební úpravy k překonání výškového rozdílu apod.).

b) pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících trvalých zařízení do bezbariérové podoby (např. šik.né a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří apod.) v místech, kde v odůvodněných případech nelze realizovat netechnické opatření.

II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit

- podpora instalace elelektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně; zařízení typu schodolez není z tohoto Programu podporováno. 

III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech

- Veřejně přístupným prostorem se pro potřeby Programu rozumí např. provozovny služeb, úřady, školská zařízení, objekty využívané pro volnočasové aktivity, kulturní zařízení a další, za veřejně přístupný prostor se nepovažuje bytový dům s výlučně obytnou funkcí. 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. července 2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Mgr. Karolína Klímová, tel: 236 004 3014, email: karolina.klimova@praha.eu 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.