Nadační fond Holocaust - Program Péče 2020

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 5.8.2019 21:25 Zpět na seznam

Program sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust.

Mezi oblasti podpory patří:

  • Domácí péče

Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt seniora v domácím prostředí (příp. omezit či zkrátit nutnost nemocniční péče)
a dodat profesionální sociální a zdravotní služby do tohoto prostředí. Služby v terénu přinášejí seniorům důstojnost, nezávislost a bezpečí.

  • Rezidenční péče

Kvalitní ústavní péče patří do nabídky služeb pro seniory stejně jako služby ostatní. NFOH preferuje podporu služeb splňujících standardy sociálních služeb.

  • Sociální práce v terénu

Služby sociálních pracovníků pro klienty v terénu jsou počátkem a základní osou péče. Rozhovor s klientem o jeho potřebách, sociální poradenství, pomoc se získáním sociálních dávek, odškodnění, zprostředkování služeb dalších odborných pracovníků či dobrovolníků, společenský kontakt a umožnění kontaktu s blízkou komunitou.

  • Psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem

Již mnoho let ukazují zahraniční výzkumy, že traumatická zkušenost holocaustu zásadně a trvale narušuje psychické zdraví nejen těch, kteří osobně persekuci prožili, ale přenáší se i na jejich rodiny, potomky. Tyto již tři generace lidí potřebují pomoc speciálně vyškolených odborníků.

  • Mapování potřeb židovských komunit v oblasti sociálních služeb a péče o seniory

Podporujeme péči o členy židovských obcí – oběti holocaustu a projekty v sociální
a zdravotní oblasti. Tyto aktivity jsou velmi často připravované členy a pro členy židovských komunit, proto jim věnujeme podporu i pozornost.

 • Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení!

Uzávěrka podávání žádostí: 18.9.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Mgr. Andrea Fictumová,  tel.: 224 261 573, 737 905 629, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.