KB - Nadace Jistota - Otevřený fond Správní rady

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 2.8.2019 22:16 Zpět na seznam

Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

  • vzdělávací pracovně-tréninkové programy pro hendikepované, pracovní praxe pro hendikepované, zapojení hendikepovaných do vzdělávání hendikepovaných
  • hledání a zprostředkování zaměstnání, doprovázení do zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů v souvislosti se zaměstnáváním
  • poradenské služby pro hendikepované v souvislosti se zaměstnáváním
  • jiné aktivity podporující integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti a pokud možno na otevřený trh práce

Uzávěrka podávání žádostí: 21.8.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Bc. Štěpánka Petrů, telefon: +420 955 532 745, e-mail: stepanka_petru@kb.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.