EHP a Norské fondy - Oblasti podpory otevřené výzvy pro bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 8.7.2019 23:09 Zpět na seznam

Dne 24. dubna 2019 byla zveřejněna první otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

S ohledem na to, že jedním z cílů této výzvy je navazování partnerství pro společnou realizaci projektů v rámci programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021, dovolujeme si níže upřesnit oblasti podpory bilaterální výzvy ve vztahu k zaměření plánovaných otevřených výzev na projekty programu Zdraví.

Podpora bilaterálních iniciativ směřuje do třech tematických oblastí, které odpovídají oblastem podpory programu Zdraví:

1.         Prevence duševních onemocnění u dětí;

2.         Opatření zaměřená na sekundární prevenci přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů;

3.         Posílení role pacientů a pacientských organizací.

Jak je již známo z Předběžného oznámení připravovaných Otevřených výzev – viz Příloha Přehled oblastí podpory Programu, nadcházející výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou v oblasti podpory „2. Opatření zaměřená na sekundární prevenci přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů“ specificky zaměřeny na následující dvě témata:

1. Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů;

2. Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence. 

Přehled oblastí podpory Programu se specifikací podporovaných aktivit je uveden v příloze.

V případě zájmu o realizaci bilaterálních iniciativ, doporučujeme stanovené tematické zaměření zohlednit i při přípravě žádostí o grant na bilaterální iniciativy.

Úplný text výzvy spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce naleznete na této stránce.

Uzávěrka podávání žádostí: 30.9.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Dotazy k výzvě mohou být zasílány na e-mail: EHPzdravi@mfcr.cz  Předmět e-mailu musí obsahovat „Program Zdraví - Bilaterální ambice“. Odpovědi budou zaslány e-mailem do 10 dnů.

Kontaktní osoba

Manažer programu Zdraví: Mgr. Petr Sulženko, tel: +420 257 042 556, Petr.Sulzenko@mfcr.cz

V případě zájmu o doporučení potenciálního partnera projektu z donorských států lze požádat 
o součinnost následující kontaktní místa:

Norsko

Norwegian Institute of Public Health

(Partner Programu z Norska)

Paní Solfrid Johansen

Solfrid.Johansen@fhi.no 

Velvyslanectví Norského království v Praze

Paní Helena Ganická

Helena.Ganicka@mfa.no

Island

Rannís, International Division

Paní Aðalheidur Jónsdóttir

adalheidur.jonsdottir@rannis.is

Ke stažení

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.