Nadace Občanského fóra - Památky a zdraví

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 1.7.2019 00:05 Zpět na seznam

Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období říjen 2019 - listopad 2020 včetně. Mělo by se jednat o projekt, který přispěje ke zlepšení životních podmínek či prostředí cílové skupiny spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Žadateli o grant mohou být spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.

Uzávěrka podávání žádostí: 1.7.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Nadace OF, Tel.: +420 776 575 114, +420 605 271 540; E-mail: nadaceof@seznam.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.