Monitoring výzev

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Březen 2019

Spotové kampaně České televize - bezplatné odvysílání prezentačního spotu - pomoc při fundraisingu

Adventní koncerty České televize 2019

Ceny Olgy Havlové

KPMG Cesta k udržitelnosti – BEZPLATNÉ SEMINÁŘE pro neziskové organizace

Jarní kolo Fondu Skupiny KB - posílení kvality života seniorů

Grantová výzva Nadace ADRA

Benefiční speciály České televize - šance propagace projektu pro finanční podporu

ČSOB pomáhá regionům - podpora veřejně prospěšných projektů, včetně zdravotních, sociálních, či vzdělávacích

Nadace Agrofert - Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Únor 2019

Dotační program na podporu pečujících osob - Jihomoravský kraj

Program Senior Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program Paliativní a hospicová péče Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Fond vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Granty Laboratoře Nadace Vodafone 2019

Granty Nadace Agrofert - podpora zdravotně postižených dětí

Internet a můj handicap - literární soutěž o peněžité ceny

NADACE ŽIVOT UMĚLCE - nadační příspěvky - 1. výzva 2019

Finanční podpora prostřednictvím benefičních speciálů televizní soutěže Kde domov můj?

Finanční podpora z Nadačního fondu Sberbank CZ

Leden 2019

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Podpora regionů pro rok 2019

Program Zdravotnictví a Zdraví 2020 pro rok 2019 - Středočeský kraj

Nadace Academia Medica Pragensis

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 2019 - Zlínský kraj

Program Senior na rok 2019

Cena hejtmana Olomouckého kraje - podpora projektů ve prospěch osob se zdravotním postižením

Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

Dotace MZČR - Program grantové podpory na rok 2019 - podpora pacientských organizací - připomínka uzávěrky - 18.1.2019

Nadace OKD - Pro region 2019 (podpora osob zdravotně postižených)

Otevřený fond Správní rady Nadace Jistota - zaměření na zdravotně hendikepované děti


12342728Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.