Calls for proposals

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Květen 2019

Česká televize - bezplatný workshop Jak na úspěšnou komunikaci

Seminář pro žadatele k výzvě Nadační fond Škoda Auto

Nadační fond Škoda Auto - Občanská společnost

Nadace Jakuba Voráčka - Podpora organizací sdružujících pacienty s RS

Skupina Generali - Grant Nadace GCP 2019 - pomoc projektům na podporu podporu sociálně a zdravotně handicapovaných občanů

Nadace prof. Vejdovského - vzdělávání a péče o zrakově postižené

Duben 2019

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů

MONETA - Grantová a dobrovolnická podpora hendikepovaných a nemocných

Fond Armex Energy - podpora dětí a mladých lidí se zdravotním znevýhodněním

Blueberry neziskovkám - bezplatné vytvoření mobilní aplikace

VDV - Program Sasakawa Asthma Fund

NROS - Včasná pomoc dětem

MPSV vyhlásilo soutěž Pečující roku. Ocení neformální pečovatele z celého Česka

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Nadační fond Hyundai - podpora různorodých projektů a neziskových organizací

Březen 2019

Spotové kampaně České televize - bezplatné odvysílání prezentačního spotu - pomoc při fundraisingu

Adventní koncerty České televize 2019

Ceny Olgy Havlové

KPMG Cesta k udržitelnosti – BEZPLATNÉ SEMINÁŘE pro neziskové organizace

Jarní kolo Fondu Skupiny KB - posílení kvality života seniorů

Grantová výzva Nadace ADRA

Benefiční speciály České televize - šance propagace projektu pro finanční podporu

ČSOB pomáhá regionům - podpora veřejně prospěšných projektů, včetně zdravotních, sociálních, či vzdělávacích

Nadace Agrofert - Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají


1232627Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.