Nadace Občanského fóra - Památky a zdraví

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.6.2019 01:06 Zpět na seznam

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Informace k 22. ročníku grantového programu Památky a zdraví
V tomto programu mohou žádat o grant spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2019 - listopad 2020 včetně a to pouze v objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen. Došlé žádosti bude schvalovat správní rada podle těchto kritérií:

  • kvalita a odbornost připraveného projektu
  • naléhavost sociální a zdravotnické služby
  • harmonie záměru s prostředím
  • přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
  • perspektiva realizace a pokračování projektu
  • zhodnocení památky

Uzávěrka podávání žádostí: 1.7.2019 (při osobním podání je termín 26.6.2019)

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

NOF, Tel.: +420 776 575 114, +420 605 271 540; E-mail: nadaceof@seznam.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.