Semináře

Evropský prostor pro zdravotní data

Dalším APO online seminářem pro zástupce pacientských organizací, byl seminář "Evropský prostor pro zdravotní data", který se uskutečnil 12. září 2022.

Jak prezentovat

Přednášející: Štěpánka Duchková

Dne 9. sprna 2022 proběl seminář pro zástupce pacientsých organizací na téma "Jak prezentovat" se skvělou lektorkou Štěpánkou Duchkovou.

Seminář proběhl osobně v zasedací místnosti AIFP.

APO Networking V. - Jak připravit úspěšnou žádost na Norské fondy

Dne 27. května 2022 proběhlo již páté APO networkingové setkání, které moderovala skvělá Vanda Kofroňová z České televize.
 
Děkujeme za skvělé přednášky a diskuzi k tématu "Jak napsat úspěšnou žádost na Norské fondy."

Priority v práci, hodnoty v životě

Dalším APO online seminářem pro zástupce pacientkých organizací, byl seminář s názvem "Priority v práci, hodoty v životě", který se uskutečnil online formou dne 13. května 2022.

Tímto velice zajímavým tématem nás provedla zkušená lektorka Milada Záborcová.

Digitalizace práce v neziskovce

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Šestý APO seminář tohoto roku se uskutečnil v pátek 29. dubna 2022 a to na téma "Digitalizace práce v neziskovce."

Tímto seminářem nás provedla naše oblíbená a velmi zkušená lektorka Káťa Švidrnochová, a to jak osobně v zasedací místnosti AIFP, tak online přes platformu MS Teams. 

Právní aspekty poskytování zdravotní péče

V pátek 25. března proběhl již pátý APO seminář tohoto roku, který byl zaměřen na téma "Právní aspekty poskytování zdravotní péče."

Tímto zatím nenáročnějším seminářem nás provedly MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D., společně s MUDr. Alenou Tobiášovou.

Legislativní proces EU a aktuální EU legislativa v oblasti zdravotnictví

Vážení účastníci APO, 

během pátečního dopoledne 11. března se uskutečnil další APO webinář. Jan Sádlo, specialista na EU a kolega z AIFP, představil účastníkům problematiku legislativního procesu EU a také poskytl informace o aktuální EU legislativě v oblasti zdravotnictví.

Motivace

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Vážení zástupci pacientských organizací,

prvním únorovým seminářem tohoto roku byl seminář na téma Motivace, který proběhl dne 24. února 2022 v čase od 9.00-13.00.

Společenský protokol

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Druhý APO seminář tohoto roku na téma Společenský protokol se uskutečnil dne 20. ledna 2022 od 9.00-14.00 v prostorách AIFP, ale i online přes platformu MS Teams. 

Tímto seminářem nás provedla zkušená lektorka Olga Medlíková.

Sociální síť LinkedIn

Ve středu 12. ledna v zasedací místnosti AIFP proběhl první APO seminář tohoto roku.
 
Tématem semináře byla sociální síť LinkedIn, který vedla přednášející Veronika Soukupová. Zpětná vazba od účastníků i od paní Veroniky je skvělá a za to jsme velice rádi.
 
Tým APO

Psychohygiena

Přednášející: Dana Cooke, MA, MS, Ph.D.

V pátek 23. listopadu se konal letošní poslední APO online workshop "Psychohygiena". Koncem roku, kdy dochází síly, to bylo téma jako "na zavolanou".

Tým APO

Networking IV.: Chytrý fundraising

V pátek 15. října 2021 proběhl již čtvrtý APO Networking pro české pacientské organizace zapojené do Akademie pacientských organizací. Tentokrát jsme se věnovali tématu „Chytrý fundraising“. Zástupci čtyř organizací s námi sdíleli své zkušenosti s fundraisingem a tím, že to jde dělat i bez fundraisera. Účast byla možná osobně nebo také online. Celou akci moderovala Vanda Kofroňová z ČT.

PR trénink

Přednášející: Ing. Ivona NovotnáIng. Vanda Kofroňová

Vážení zástupci pacientských organizací, 

i na podzim pro vás připravujeme APO semináře. Dne 22. října se v zasedací místnosti AIFP uskutečnil praktický workshop na téma "PR trénink". Lektorování se ujaly zkušené moderátorky Vanda Kofroňová a Ivona Novotná.

Tým APO

Prezentační dovednosti

Přednášející: Ing. Vanda Kofroňová

Vážení APO účastníci, 

po dlouhé době probíhal opět osobní APO seminář přímo v zasedací místnosti AIFP na téma "Prezentační dovednosti". V pátek 11. června zkušená moderátorka Vanda Kofroňová představila účastníkům mnoho rad a tipů, jak se dobře prezentovat na veřejnosti.

Tým APO

Networking III.: Řízení pacientské organizace

Vážení zástupci pacientských organizací,

v pátek 4. června 2021 proběhlo již třetí APO networkingové setkání pacientských organizací. Pět organizací sdílelo své zkušenosti, jak se stát profesionální organizací, jak efektivně řídit organizaci, jak pracovat v týmu, rozdělovat si práci atd. Setkání proběhlo za účasti téměř 50 zástupců pacientských organizací, osobní i online formou. Programem nás provázela zkušená moderátorka z České televize Vanda Kofroňová.

 

Copywriting

Přednášející: Otto Bohuš

Vážení zástupci pacientských organizací, 

s lektorem Otto Bohušem jsme se v pátek 28. května věnovali copywritingu. Během semináře jsme se dozvěděli mnoho užitečných rád a tipů jak svými texty zaujmout. Na závěr se lektor věnoval hodnocení webových stránek jednotlivých účastníků. 

Tým APO

Internetové poradenství a krizová pomoc

Přednášející: Mgr. Bohuslava Horská

Vážení účastníci APO, 

během pátečního odpoledně 30. dubna se uskutečnil další APO webinář. Bohuslava Horská, zkušená lektorka a vedoucí linky důvěry, představila účastníkům zásady poskytování krizové pomoci, a to skrze email, telefonní hovor či chat. Seminář byl zaměřen také prakticky a bylo probíráno mnoho situací ze života. 

Tým APO

Personální řízení neziskové organizace

Přednášející: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Vážení APO účastníci, 

v pátek 9. dubna probíhalo další online školení v rámci Akademie pacientských ogranizací. Tématem "Personální řízení neziskové organizace" provedla zkušená lektorka a koučka Hana Janiková. Seminář byl zaměřen především na efektivní delegování úkolů a činností, efektivní vedení porad a hodnocení a motivace pracovníků. 

Materiály byly na přání lektorky distribuovány pouze účastníkům semináře. 

Tým APO

Emoční sebeobrana

Přednášející: Mgr. et MgA. Martin Sedláček

Vážení zástupci pacientských organizací,

v pátek 26. března se uskutečnil APO online seminář na téma "Emoční sebeobrana". Účastníky lektor Martin Sedláček seznámil se základními lidskými emocemi a způsoby, jak s nimi pracovat. 

Tým APO

Vyjednávání a komunikace

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Vážení účastníci APO, 

v sobotu 13. března proběhlo online školení v oblasti vyjednávání a komunikace. Zkušená lektorka Olga Medlíková seznámila účastníky se správnou přípravou na jednání, použitím argumentů a reakcí na manipulátory. Nakonec semináře byly probírány tipy na to, jak se vyrovnat s odmítnutím.

Tým APO

Grafický nástroj Canva pro pokročilé

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Vážení APO účastníci, 

dne 19. února odpoledne se uskutečnil navazující seminář na práci s grafickým nástrojem Canva pro pokročilé. Lektorka Kateřina Švidrnochová zopakovala základní funkce a vychytávky tohoto užitečného nástroje a poté se věnovala složitějším grafickým úkonům. 

Tým APO

Digitální osvětová kampaň

Přednášející: Iveta KamenickáRoman Kadlec

Vážení zástupci pacienstkých organizací, 

v pátek 5. února probíhal první APO seminář v roce 2021, kdy tématem byla "Digitální osvětová kampaň". Roman Kadlec společně s Ivetou Kamenickou ze společnosti Smart Goal představili účastníkům trendy v marketingu pro rok 2021, plánování a realizaci osvětových kampaní a nakonec i jejich měření a vyhodnocování.

Tým APO

Psychohygiena

Přednášející: PhDr. Marta Boučková/Středisko praktické psychologie s.r.o.

Vážení APO účastníci, 

v pátek 11. prosince proběhl poslední APO online seminář v roce 2020. Tématu Psychohygieny v době covidu se věnovala zkušená psycholožka Ph.Dr. Marta Boučková. Více než 20 účastníků seznámila se základními tipy a triky, jak se vyhnout stresu a být spokojený. 

Tým APO

Online konference Telemedicína

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 27. listopadu se uskutečnila netradiční online konference zaměřená na téma telemedicíny. Více než 70 účastníků úvodním slovem přivítal výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. Základní vymezení telemedicíny a její hrozby i výzvy představil Ing. Antonín Hlavinka z Fakultní nemocnice v Olomouci. Na právní aspekty distanční péče se zameřila MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. z 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Následovaly příklady z praxe, kdy Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. z ISCARE poukázal na telemedicínu u idiopatických střevních zánětů. Pokrok v monitorování nemocných na dálku a zvýšení bezpečnosti léčby u pacientů s krevními nádory představila MUDr. Katarína Hradská z Fakultní nemocnice v Ostravě. Celá konference byla provázána velmi podnětnou diskuzí. 

Tým APO

Grafický nástroj Canva

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Vážení účastníci APO, 

v pátek 13. listopadu se konal APO seminář zaměřený na grafický nástroj Canva, ve kterém se účastníci naučili zakládní fuknce tohoto programu. Lektorování se ujala oblíbená Kateřina Švidrnochová. Seminář probíhal přes online platformu Google Meet.

Tým APO

Jak pracovat na online platformě Teams

Přednášející: Jan Dolejš

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 6. listopadu probíhal další seminář z oblasti digitálního zlepšování, konktrétně o online platformě Microsoft Teams. Více než 35 účastníků bylo seznámeno se základními, ale někdy i pokročilejšími fukncemi této platformy. Celým seminářem provedl zkušený lektor ze společnosti Digiskills Jan Dolejš. 

Tým APO

Digitální transformace

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Vážení zástupci pacientských organizací, 

reagujeme na aktuální požadavek digitálních dovedností, a proto se v pátek 16. října uskutečnil velmi intenzivní seminář "Digitální transformace". Zkušená lektorka Kateřina Švidrnochová více než 30 účastníků seznámila s mnoha vychytávkami online platformy Google Meet a dalších aplikací, které zjednodušují práci na dálku. 

Tým APO

Práva a povinnosti pacientů II.

Přednášející: Mgr. Patrik KastnerMUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Vážení účastníci APO, 

jak jsme slíbili na jaře, v pátek 18. září proběhlo pokračování semináře "Práva a povinnosti pacientů". V první části semináře Mgr. Patrik Kastner, předseda Etické komise AIFP, představil nový konsolidovaný kodex AIFP. V druhé části MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. pokračovala ve vzdělávání zástupců pacientských organizací v oblasti práv a povinností pacientů v souvislosti s legislativními změnami. 

Tým APO

Networking II.: Výhody z mezinárodní spolupráce

Vážení APO účastníci, 

v pátek 31. července se uskutečnilo networkingové setkání z názvem "Výhody z mezinárodní spolupráce". Setkání se bylo možné zúčastnit i online prostřednictvím platformy Skype for Business. Zástupci 5 pacientských organizací se v tříhodinovém bloku podělili o své zkušenosti s navazováním nových kontaktů, spouštěním společných projektů a organizováním společných akcí se svými zahraničními kolegy a dalšími institucemi. Cílem setkání, kterým po celou dobu provázela zkušená moderátorka Štěpánka Duchková, bylo především povzbudit české pacientské organizace k mezinárodní spolupráci a ukázat, jak z ní vytěžit maximum.

Tým APO

Prezentační dovednosti

Přednášející: Štěpánka Duchková

Vážení účastníci APO, 

v pátek 10. a v sobotu 11. července proběhl další APO seminář. Zkušená moderátorka Štěpánka Duchková se zaměřila na správné vystupování na veřejnosti. Účastníci měli možnost vyzkoušet si prezentaci svého projektu a rozhovor s novinářem. 

Tým APO

Inovace pro život II.

Přednášející: Ing. Markéta Kolanová, MA

Vážení zástupci pacientských organizací, 

pro velký zájem jsme v pátek 19. června uskutečnili již druhý seminář, kde byla představena unikatní studie "Inovace pro život". S přínosy inovativních léčiv seznámila účastníky PR manažerka AIFP Ing. Markéta Kolanová, MA. Celý seminář probíhal online přes Skype pro firmy. 

Tým APO

Hranice v profesní i osobní komunikaci a vztazích

Přednášející: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 15.5. a v sobotu 16.5. pořádalo APO další online seminář nyní na téma "Hranice v profesní i osobní komunikaci a vztazích". Pomocí "Skype pro firmy" byli účastníci propojeni s lektorkou PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D, která vysvětlila, jak si nastavit a udržet určité hranice. V odpolední části každý z účastníků představil svoji organizaci a proběhla společná diskuze na dané téma. 

Tým APO

Práva a povinnosti pacientů

Přednášející: MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Važení APO účastníci, 

i nadále pokračujeme v online vzdělávání. V pátek 24. dubna proběhl již třetí online seminář. Prostřednictvím "Skype pro firmy" se účastníci připojovali do diskuze na téma "Práva a povinnosti pacientů", kterou vedla MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. Byly zodpovězeny jak klasické nadčasové otázky, tak otázky ohledně aktuálního mimořádného stavu. 

Tým APO

Naše krizové období

Přednášející: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Vážení APO účastníci, 

v pátek 17. dubna 2020 se uskutečnil již druhý online seminář. Tématem "Naše krizové období" provedla zkušená lektorka PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Seminář byl zaměřen na různé úhly pohledu na řešení krizí. Byla představena základní charakteristika krizové situace a reakce na ni. Na závěr proběhla diskuze o aktuálních problémech pacientských organizací. 

Váš tým APO

Fundraising

Přednášející: Petr Machálek

Vážení zástupci pacientských organizací, 

i APO jde s dobou a přechází do online režimu. V pátek 27. března a v sobotu 28. března proběhl první online seminář na téma "Fundraising". Účastníci společně s lektorem Petrem Machálkem byli propojeni přes Skype pro firmy. V první části byly představeny základní principy a nástroje. Druhá část semináře…

Inovace pro život

Přednášející: Ing. Markéta Kolanová, MA

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 7. února 2020 proběhl první APO seminář v novém roce na téma "Inovace pro život" pod vedením Ing. Markéty Kolanové, MA, zkušené PR manažerky. První část semináře se věnovala výsledkům unikátní studie AIFP Inovace pro život. AIFP ve spolupráci s poradenskou společností EY, prof. Ladislavem Duškem a dalšími odborníky zmapovala a kvantifikovala přínosy inovativních léčiv pro pacienty, zdravotní i sociální systém v České republice v 9 terapeutických oblastech. V druhé části semináře byli účastníci seznámeni s praktickými komunikačními pravidly.

Tým APO

Internet a sociální média

Přednášející: Alice Jirásková

Vážení APO účastníci, 

vzdělávací semináře v roce 2019 byly zakončeny tématem "Internet a sociální média". V pátek 18.10. Alice Jirásková seznámila účastníky tohoto workshopu s online vychytávkami a bezpečností na internetu. 

Tým APO

Psychohygiena

Přednášející: Dana Cooke, MA, MS, Ph.D.

Vážení zástupci pacientských organizací,

ve dnech 4.10. a 5.10. proběhl další seminář po dlouhé letní pauze na téma "Psychohygiena". Vedení se ujala zkušená psycholožka a pedagožka Dana Cooke.

Tým APO

PR a komunikace pro neziskovky

Přednášející: Bohdana Rambousková

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 14.6. a 15.6. proběhl poslední seminář před letní pauzou. Tématem bylo "PR a komunikace pro neziskovky" pod vedením paní Bohdany Rambouskové.

Tým APO

Novinky v účetnictví a daních, podklady pro audit a finanční kontroly

Přednášející: Ing. Miroslava Zbořilová

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 17.5. a 18.5. proběhl další seminář nyní na téma "Novinky v účetnictví a daních, podklady pro audit a finanční kontroly" pod vedením odbornice na neziskové organizace paní Miroslavy Zbořilové.

Tým APO

Fundraising - nové metody

Přednášející: Petr Machálek

Vážení zástupci pacientských organizací, 

ve dnech 26.4. a 27.4. se uskutečnil další seminář nyní na téma "Fundraising - nové metody" pod vedením hodnotitele Petra Machálka.

Tým APO

Jak napsat úspěšnou projektovou žádost a jejich hodnocení (hodnotitel MPSV)

Přednášející: Mgr. Jan Horký

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 29.3. a 30.3. se uskutečnil další seminář nyní na téma "Jak napsat úspěšnou projektovou žádost a její hodnocení" pod vedením hodnotilete Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Jana Horkého.

Tým APO

Správní rada a Stanovy neziskové organizace

Přednášející: Ing. Marek ŠedivýMgr. Petr Vít

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 15.3. a 16.3. 2019 proběhl druhý APO seminář na téma "Správní rada a Stanovy neziskové organizace" pod vedením Ing. Marka Šedivého a Mgr. Petra Víta.

Tým APO 

Řízení neziskové (pacientské) organizace (leadership a management, řízení procesů a lidí, práce se zaměstnanci a dobrovolníky, motivace pracovníků)

Přednášející: Ing. Marek ŠedivýPaedDr., Olga Medlíková

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 22.2. a 23.2. 2019 proběhl první seminář v novém roce na téma "Řízení neziskové (pacientské) organizace (leadership a management, řízení procesů a lidí, práce se zaměstnanci a dobrovolníky, motivace pracovníků)" pod vedením Ing. Marka Šedivého a PeadDr. Olgy Medlíkové.

Tým APO

Prevence a řešení konfliktů

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Vážení APO účastníci,

ve dnech 23.11. a 24.11.2018 proběhl poslední seminář tohoto roku s paní doktorkou Olgou Medlíkovou, která přednášela na téma "Prevence a řešení konfliktů"

Tým APO

Předcházení syndromu vyhoření

Přednášející: MUDr. Jana Peclová

Vážení APO účastníci,

ve dnech 12-13. října 2018 se konal první seminář po prázdninové pauze na téma "Předcházení syndromu vyhoření", který vedla MUDr. Jana Peclová.

Tým APO

 

Typologie osobnosti

Přednášející: Mgr. Petra Zárubová

Vážení APO účastníci,

ve dnech 21. a 22.9. proběhl emocemi nabitý seminář "Typologie osobnosti" se skvělou koučkou Mgr. Petrou Zárubovou. Všichni měli možnost zjistit něco sami o sobě i svém okolí. 

Tým APO

Komunikační strategie nejen na internetu

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Dne 22.6.2018 se konal poslední předprázdninový seminář s lektorkou Káťou Švidrnochovou na téma "Komunikační strategie nejen na internetu". 

Tým APO

Cílená prezentace

Přednášející: Štěpánka Duchková

APO účastníci se dne 1.6.2018 vzdělávali na téma "Cílená prezentace" s lektorkou Štěpánkou Duchkovou, kde si prakticky vyzkoušeli své prezentační dovednosti.

Tým APO

EET pro neziskovky a novinky v účetnictví a daních neziskového sektoru

Přednášející: Ing. Anna Pelikánová

Ve dnech 11.5 a 12.5. 2018 proběhl seminář na téma "EET pro neziskovky a novinky v účetnictví a daních neziskového sektoru", který vedla paní inženrýka Anna Pelikánová.

Tým APO

Mezi námi generacemi - jak na mezigenerační spolupráci na pracovišti

Přednášející: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Ve dnech 6.4. a 7.4.2018 se konal seminář na téma: "Mezi námi generacemi - jak na mezigenerační spolupráci na pracovišti", který vedla paní PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Tým APO

Fundraising a efektivní marketingová komunikace

Přednášející: Petr Freimann

APO účastníci se ve dnech 23. a 24. března vzdělávali na téma "Fundraising a efektivní marketingová komunikace", workshop vedli pánové Petr Freimann a Josef Petr. 

 Tým APO

Právní aspekty poskytování zdravotních služeb - aktuální legislativa a judikatura

Přednášející: MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

V pátek 9. a sobotu 10. března se konal APO seminář na téma Právní aspekty poskytování zdravotních služeb - aktuální legislativa a judikatura s paní MUDr. Mgr. Jolanou Těšinovou, Ph.D.

Tým APO

GDPR ochrana osobních údajů a Základy etiky

Přednášející: Mgr. Aneta DostálováMgr. Patrik Kastner

V pátek 23. a sobotu 24. února se konal první APO seminář v roce 2018 na téma GDPR ochrana osobních údajů v dopolední části a Základy etiky v odpolední části.
Tento seminář připravila Mgr. Aneta Dostálová a Mgr. Patrik Kastner.

Jak napsat projektovou žádost

Přednášející: Ing. Martin Dítě

V pátek 3. a sobotu 4. listopadu si účastníci Akademie prakticky zkoušeli psát projekty na různé typy výzev.
Workshopem provázel zkušený lektor pan Martin Dítě.

Tým AIFP

PR pro neziskovky

Přednášející: Bohdana Rambousková

APO účastníci se ve dnech 6. a 7. října vzdělávali v oblasti PR pro neziskový sektor, workshop vedla paní Bodhdana Rambousková.

Tým AIFP

Komunikace v krizových a zátěžových situacích

Přednášející: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

V pátek 22. a sobotu 23. září proběhly workshopy na téma Komunikace v krizových a zátěžových situacích.
Oba dva dny vedla paní Milada Záborcová. 

Tým AIFP

APO Letní škola III

Přednášející: Christoph Kranich/Forum Patientenvertretung in HamburgDr Jackie Street, BSc (Hons), PhD, Grad Dip PHCHeidi LivingstoneMUDr. Pavel Vepřek

Vážení účastníci APO,  

ke stažení prezentace všech přednášejících na APO letní škole III. jsou pouze pro registrované.

Plánování online kampaně a sociální média

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

 V pátek 8. září a sobotu 9. září se účastníci Akademie zdokonalovali v používání internetu a sociálních médií jako silného nástroje se zaměřením na neziskový sektor. Vedla ho zkušená lektorka Kateřina Švidrnochová. 

Daně a účetnictví pro neziskové organizace

Přednášející: Ing. Miroslava Zbořilová

V pátek 16.6.2017 a v sobotu 17. 6.2017 proběhl seminář na téma Daně a účetnictví pro neziskové organizace s paní Miroslavou Zbořilovou.

Práva a povinnosti pacientů

Přednášející: MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Ve dnech 2. a 3. června proběhl seminář s tématem „Legislativa, Práva a povinnosti pacient, který vedla paní MUDr., Mgr. Jolana Těšinová.

EU granty, programy, strukturální a investiční fondy

Přednášející: Mgr. Kristýna MixováMgr. Lukáš Heřtus

Ve dnech 19. a 20. května proběhl seminář s tématem „EU granty, programy, strukturální a investiční fondy“, kterým vás provedli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Fundraising

Přednášející: Petr Machálek

V pátek 28.4.2017 a v sobotu 29.4.2017 proběhl seminář na téma Fundraising s panem Petrem Machálkem.

Syndrom vyhoření

Přednášející: PhDr. Marta Boučková/Středisko praktické psychologie s.r.o.

Ve dnech 7. - 8. 04. 2017 proběhla předáška na téma "Syndrom vyhoření," seminář vedla paní doktorka Marta Boučková.

Workshop Osobní rozvoj vedoucích pracovníků neziskových organizací

Přednášející: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Ve dnech 17. - 18. 3. 2017 proběhla předáška na téma "Osobní rozvoj," kterou vedl paní doktorka Milada Záborcová.

Finanční plánování neziskových organizací

Přednášející: RNDr. Alena Beránková

Ve dnech 10.-11.2.2016 proběhl první APO seminář roku 2017 na téma Finanční plánování, které vedla paní RNDr. Alena Beránková.  

Nástrahy v práci u pomáhajících profesí

Přednášející: PhDr. Marta Boučková/Středisko praktické psychologie s.r.o.

Poslední APO seminář roku 2016 byl ve znamení hledání vnitřního klidu, jak se vypořádat s nástrahami v práci. Nástrahy v  u pomáhajících profesí. Seminář vedla paní doktorka Marta Boučková ve dnech 2.-3.12.2016.

Efektivní práce s médii

Přednášející: Mgr. Lukáš Novák

Ve dnech 4. - 5. 11. 2016 proběhla předáška na téma "Efektivní práce s Médii," kterou vedl pan Lukáš Novák,

PR konzultant se specializací na krizovou komunikaci.

Pracovně společenský protokol

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Ve dnech 16. - 17. 9. 2016 přednášela Olga Medlíková na téma pracovně společenský protokol.

Internet a sociální média

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Ve dnech  19. - 20. 6. 2016 přednášela paní Mgr. Kateřina Švidrnochová na téma "Internet a sociální média".

Práva a povinnosti pacientů

Přednášející: Mgr. Denisa Kopková

Ve dnech  17. - 18. 6. 2016 přednášela Denisa Kopková na téma  práva a povinnosti pacientů.

PR a jak zaujmout média

Přednášející: Štěpánka Duchková

Workshop "PR a jak zaujmout média" se konal v pátek 3. a sobotu 4. června 2016. "Osmero" Štěpánky Duchkové naleznete po přihlášení do APO intranetu.

Psaní grantových žádostí

Přednášející: Petr Machálek

Dne 20.5. a 21.5.2016 se konal seminář na téma: Psaní grantových žádostí, jejímž lektorem byl pan Petr Machálek. 

Daně a účetnictví pro neziskové organizace

Přednášející: Ing. Anna Pelikánová

V pátek 13.5.2016 a v sobotu 14.5.2016 proběhly semináře na téma daně a účetnictví pro neziskové orzanizaces s Ing. Annou Pelikánovou. 

EU granty a programy, Strukturální fondy

Přednášející: Ing.Olga LaaksonenMgr. Petra Bartáková

V pátek 22.4.2016 a v sobotu 23.4.2016 proběhly semináře na téma EU granty a programy, Strukturální fondy s Olgou Laaksonen a Mgr. Petrou Bartákovou. 

Fundraising

Přednášející: Ing. Marek Šedivý

V pátek 1.4.2016 a v sobotu 2.4.2016 proběhly semináře na téma Fundraising s Ing. Markem Šedivým.

Komunikační a prezentační dovednosti

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

V pátek 12.2. 2016 a v sobotu 13.2.2016 proběhly semináře na téma komunikační a prezentační dovednosti s paní doktorkou Olgou Medlíkovou.

Management neziskových organizací a práce s lidmi

Přednášející: Ing. Pavel Němeček

V pátek 29.1. 2016 a v sobotu 30.1.2016 proběhl seminář na téma Management neziskových organizací a práce s lidmi.

Strukturální fondy, Jak probíhá legislativní proces v ČR

Přednášející: Ing. Simona MoravcováJUDr. Radek PolicarMgr. Aneta Dostálová

V pátek 6.11. 2015 proběhly semináře na téma Strukturální fondy a Jak probíhá legislativní proces v České republice.

Materiály ze semináře Zaměstnávání OZP

Přednášející: Mgr. Hana Potměšilová

V pátek 16. a sobotu 17. října proběhly semináře týkající se problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Oba dny se Vám věnovala odbornice na toto téma paní Hanka Potměšilová.

Internet a sociální média

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

V pátek 18. a sobotu 19. září proběhly workshopy na téma jak využít internet, sociální média, počítačové aplikace a další k chodu pacientské organizace. Oběma dny vás provázela skvělá lektorka Kateřina Švidrnochová. Workshopy vás tak zaujaly, že jsme oba dny protahovaly o 45 minut.

PR a komunikace s médii

Přednášející: Mgr. Petra AdámkováPetra Wagnerová

Ve dnech 12. - 13. června se mohli účastníci Pacientské akademie zúčastnit semináře s názvem "PR a komunikace s médii". Seminář byl veden paní Petrou Adámkovou, která se problematice PR a komunikace s médii věnuje již několik let.  V pátek jí zastoupila paní Petra Wagnerová.

Daně a účetnictví neziskové organizace

Přednášející: Ing. Miroslava Zbořilová

Ve dnech 29. - 30. května se uskutečnil odborný seminář k tématu "Daně a účetnictví neziskových organizací". Novinky, zkušenosti a rady předala zkušená odbornice paní Ing. Miroslava Zbořilová.

EU granty, operační programy a strukturální fondy

Přednášející: Ing. Martin Dítě

Ve dnech 15. - 16. května se uskutečnil seminář s názvem “EU granty, operační programy a strukturální fondy". Workshopem provázel zkušený odborník na dané téma pan Ing. Martin Dítě.

Projektové myšlení a příprava projektu

Přednášející: Ing. Martin Dítě

Ve dnech 17. - 18. dubna se uskutečnil seminář s názvem "Projektové myšelní a příprava projektu". Workshopem provázel zkušený odborník na dané téma pan Ing. Martin Dítě. 

 

Fundraising a pokročilý fundraising

Ve dnech 27. - 28. března a 3. - 4. dubna 2015 se konaly semináře s názvem "Fundraising" a "Pokročilý fundraising". Vedení se ujala Ing. Ledvinová, která seminář vedla i v předcházejících ročnících APO. 

Práva a povinnosti pacientů

Přednášející: MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Ve dnech 6. a 7. března 2015 se konal v pořadí již třetí seminář s názvem " Práva a povinnosti pacientů". Seminář byl veden uznávanou specialistkou v oboru paní MUDr. Mgr. Jolanou Těšínovou. Na workshopu byla představena práva pacientů v rámci systému péče hrazené z veřejného zdravotního systému. Byly probírány příklady pacientských nároků, práv a správného postupu v různých typech zdravotnických zařízeních. Materiály ze semináře jsou Vám k dispozici ke stažení níže.

Řízení neziskové organizace a práce s lidmi

Přednášející: Ing. Marek Šedivý

První seminář roku 2015 byl veden pod taktovkou Ing. Marka Šedivého. Workshop byl zaměřen na dobré nastavení procesů řízení pacientské organizace, tak aby byla fungující. Správné nastavení interních procesů jí totiž umožňuje věnovat více času na rozvoj podpůrných projektů pro své členy.

Vyjednávací a komunikační dovednosti

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Ve čtvrtek 12.2. a v sobotu 14.2. se konal další seminář pod odborným vedením PaedDr. Olgy Mendlíkové. Seminář interaktivním způsobem objasnil základní komunikační strategie, základy prezentace a sebeprezentace. Materiály ze semináře jsou Vám k dispozici ke stažení níže.

Právní minimum manažera

Přednášející: Mgr. Petr Vít

Znalost základních informací i právních náležitostí fungování pacientské organizace je nutnou součástí know-how každého, kdo pracuje pro pacientskou organizaci. S možnostmi i povinnostmi se posluchači důkladně seznámili během tohoto kurzu.

Cesta rozhodnutí a změny

Přednášející: PhDr. Vladimír Jelen

Kurz seznámil účastníky s tím, jak se intuitivně a racionálně rozhodovat, analyzovat svá rozhodnutí i dopředu zkoumat jejich důsledky. Přednášející se zaměřil také na problematiku rozhodování ve stresových situacích.

Strategické řízení neziskové organizace

Přednášející: Ing. Marek Šedivý

Během semináře se účastníci seznámili s jednotlivými kroky strategického plánování rozvoje pacientské organizace. Cílem kurzu bylo pomoci posluchačům především s mapováním projektových příležitostí, rozvojem směřování organizace, přípravou dlouhodobého strategického plánu i jeho následnou implementací.

Personální management a řízení lidských zdrojů

Přednášející: Mgr. Zuzana Briš

Zástupci pacientských organizací se v průběhu kurzu seznámili se strategickým řízením pacientské organizace a personálním managementem, který je dalším z předpokladů úspěšného fungování organizace. Dobré řízení pracovníků a správná koordinace aktivit totiž přispívá k dosahování cílů organizace.

Vedení a řízení NO a práce s lidmi

Přednášející: Ing. Marek ŠedivýPaedDr., Olga Medlíková

Dobře fungující pacientská organizace se vyznačuje dobře nastavenými procesy řízení. Správné nastavení interních procesů jí umožňuje věnovat více času na rozvoj podpůrných projektů pro své členy. Se zásadami efektivního vedení organizace se posluchači seznámili v rámci tohoto semináře.

Marketing a PR

Přednášející: Ing. Marek Šedivý

Úspěšné budování vztahů s veřejností, efektivní komunikace s médii, cílené reklamní aktivity nebo například marketingový výzkum a jeho využití bylo diskutováno v rámci tohoto kurzu.

Studie proveditelnosti

Přednášející: Ing. Pavel Němeček

Samofinancování je velkým tématem pacientských organizací. Seminář účastníky seznámil s jeho základními metodami a dostupnými možnostmi.

Finanční řízení neziskové organizace

Přednášející: Karel MalýMgr. Petr Vrzáček

Cílem semináře bylo posluchačům vysvětlit, jak nejlépe řídit finanční otázky pacientské organizace. Přednášející se dotkl také problematiky nejčastějších finančních problémů a představil nástroje, které je při finančním řízení možné použít.

Komunikace

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Během semináře byly posluchačům objasněny základní komunikační strategie, základy prezentace i sebeprezentace. Zástupci pacientských organizací se dozvěděli, jak správně diskutovat s potenciálním dárcem, jak řešit případné komunikační konflikty i zaujmout vhodnou komunikační strategii.

Projektové řízení a úloha projektů v činnosti NNO

Přednášející: Mgr. Jan Horký

Správně připravený projekt vyžaduje nejen detailní plánování a rozpočtování, ale také následnou analýzu a zhodnocení. Přednášející v rámci tohoto semináře vysvětlili zástupcům pacientských organizací, jaké kroky by měli podniknout, aby právě ten jejich projekt byl úspěšný.

Tvorba prezentace pro dárce

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Workshop byl zaměřený na praktický trénink prezentačních dovedností, které pacientským organizacím pomohou při diskusi s potenciálními dárci. Cílem semináře bylo doporučit organizacím, jak správně prezentovat, argumentovat a na co se zaměřit, aby bylo jednání úspěšné.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Přednášející: Mgr. Hana Potměšilová

Možnosti a pravidla zaměstnávání lidí se zdravotním postižením z pohledu zaměstnavatelů i samotných postižených přiblížil tento seminář.

Zásady správné komunikace

Přednášející: Ing. Kamila Janečková

Dobře vedená komunikace s veřejností i dárci je jedním z předpokladů úspěšnosti pacientské organizace. V rámci semináře se posluchači seznámili se základy spolupráce s novináři, médii i potenciálními donory.

Prosazování zájmů pacientů s využitím médií v praxi

Přednášející: Ing. Kamila JanečkováJUDr., Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Pacientské organizace se mohou dostat do situací, kdy dochází k porušování zákonných nároků jejich členů, tj. pacientů. Přednášející v rámci tohoto kurzu na konkrétních příkladech ukázali, jak si v těchto situacích poradit.

Příprava a realizace schůzky s dárcem

Přednášející: Štefan Novák

Základním cílem workshopu bylo naučit pacientské organizace a jejich zástupce, jak správně oslovit potenciální dárce a dosáhnout dlouhodobé spolupráce. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že při jednání lze účinně využít zkušenosti z marketingu, reklamy i obchodního jednání.

Efektivní advokační dovednosti a vyjednávání

Přednášející: Ing. Marek ŠedivýPaedDr., Olga Medlíková

Kurz pomohl účastníkům ujasnit si podstatu prosazování zájmů a lobbingu, který je dalším z předpokladů úspěšně fungující pacientské organizace. Kurz se soustředil především na přípravu jednání a základní zásady věcné argumentace.

Fundraising

Přednášející: Hana PrchalováIng. Marek Šedivý

Cílem kurzu bylo představit pacientským organizacím možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit je s metodami, které mohou uplatnit při jejich získávání. Kurz byl zaměřen na individuální a firemní fundraising.

Práva pacientů a pojistný systém v ČR

Přednášející: JUDr., Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Zdravotní péče v České republice má svá specifika, se kterými pacienti často nejsou dostatečně seznámeni. Nedosahují tak na všechny možnosti, kterých by mohli využít. Seminář se proto zaměřil především na práva pacientů v rámci systému péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Fundraising a marketing na internetu

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová

Cílem kurzu bylo představit možnosti internetu jako doplňku ke klasickému fundraisingu a marketingu. Kurz byl zaměřený na využití sociálních sítí a aplikací pro moderní a originální prezentaci organizace. Účastníci kurzu získali inspiraci, jak připravit atraktivnější materiály pro dárce i širokou veřejnost, používat bezplatné webové aplikace na tvorbu webových…

Evropské programy, operační programy/NFOZP

Přednášející: Mgr. Hana Potměšilová

Fondy Evropské unie, jejichž prostřednictvím jsou rozdělovány finanční prostředky, představují jednu z významných možností růstu pacientských organizací. Účastníci byli seznámeni s jednotlivými fondy a novými tématy pro období 2014 – 2020. Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou…

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem