Nadační fond Porozumění - příspěvky 2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 10.7.2019 23:28 Zpět na seznam

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byl zřízen a to zejména k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.

Nadační příspěvky mohou být poskytovány pouze právnickým osobám, kterým zákon přiznává postavení právnické osoby a které realizující účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje. 

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě žádosti žadatele, který ji předloží formou vyplněného formuláře k tomu určeného, jenž je ke stažení níže na této webové stránkce. 

Uzávěrka podávání žádostí: žádosti možno předkládat průběžně během roku

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Kancelář Nadačního fondu Porozumění, tel: 266 107 107, email: info@porozumeni.cz

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.