Efektivní projektové myšlení a praktické kroky (s akcentem na zdroje EU) 7.11.2014

Přednášející:

Seminář byl zaměřen na tato prioritní témata:

- orientaci v potenciálních finančních zdrojích

- soulad výzvy s potřebami a cíli organizace

- základní schémata grantových žádostí (terminologie, prioritní body projektové žádosti)

- efektivní filosofie projektového myšlení

- akcent na rozvojové prvky (vzhledem k podmínce programů EU na "inovativnost")

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Zaměstnávání OZP 17.10.2014

Přednášející:

Účastníci se dozvěděli o nových možnostech v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a jeho výhodách. To vše v pohodlí své kanceláře nebo domova, tj. na dálku u svých počítačů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Lázeňství 17.6.2014

Přednášející:

Léčebné lázeňství je v poslední době velmi ožehavým tématem. S tolik diskutovanou aktuální právní úpravou, ale i chystanými změnami, či vysvětlením nároků na lázeňskou léčebnou péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění a alternativ se mají možnost během semináře seznámit zástupci pacientských organizací. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Práva a povinnosti pacientů 17.6.2014

Účastníci se díky tomuto semináři seznámili s příklady pacientských nároků, práv či správného postupu v různých typech zdravotnických zařízení (nemocnice, praktický lékař, zdravotní pojišťovna, LDN, posudkový lékař apod.)

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Internet a sociální média II 15. 5. 2014

Přednášející:

Sociální sítě nabízejí organizacím nejrůznější možnosti, jak se prezentovat. Během semináře byli účastníci s některými seznámeni, naučili se jak je využívat, pracovat s webovými aplikacemi, která zdarma umožňují vytvářet atraktivní materiály určené donorům i široké veřejnosti.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Daně a účetnictví NO 25. 4. 2014

Přednášející:

V rámci kurzu se účastníci seznámili s postupem jak správně zpracovávat účetnictví a daně v neziskovém sektoru dle zákonných norem včetně praktických příkladů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Inovace v léčbě 11. 4. 2014

V rámci kurzu se účastníci měli možnost seznámit s novinkami z oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv. Proces vstupu inovací na trh a systému hrazené péče. Systém hodnocení medicínských technologií (HTA) ve světě a v ČR a role pacientských/občanských organizací v procesu rozhodování o úhradě s pohledem v zahraničí a situací v ČR.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Interakce léčiv 11. 4. 2014

Kombinace různých léčiv může mít celou řadu nežádoucích účinků.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Role pacientských organizací ve vývoji, hodnocení a posuzování léčiv + hodnocení zdravotnických technologií (HTA) 29. 11. 2014

Chtěli byste spolurozhodovat o tom, jaké léky budou v budoucnu v České republice dostupné? Potom určitě nezmeškejte zavádění HTA, které umožní pacientům a pacientským organizacím diskutovat o poznatcích a zkušenostech s novými léky a technologiemi.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising II 6. 3. 2014

Přednášející:

Cílem kurzu bylo představit pacientským organizacím možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit je s metodami, které mohou uplatnit při jejich získávání. Kurz byl zaměřen na individuální a firemní fundraising.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Vyjednávací a komunikační dovednosti 22. 2. 2014

Přednášející:

Během semináře byli účastníci seznámeni se základními pravidly advokačních a komunikačních aktivit. Součástí kurzu byly také informace o tom, jak se správně na jednání připravit, prosadit své zájmy atp.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.