APO Alumni 2016

apo-2016-hlavni

Francouzské velvyslanectví v Praze hostilo Třetí ročník setkání APO Alumni

Neformální APO Alumni setkání účastníků Akademie pacientských organizací se v říjnu 2016 konalo na Francouzské ambasádě v Praze pod záštitou jeho excelence pana Charlese Malinase. Účastnilo se ho více než 60 zástupců z řad pacientů, pozvání přijali i zástupci z Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Světové zdravotnické organizace, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci průmyslu i českých médií.

V rámci setkání vystoupily:

  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví,
  • MUDr. Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v ČR a zástupkyně ČLS JEP,
  • Mgr. Irena Storová, zástupkyně ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

První náměstkyně ministra zdravotnictví ČR JUDr. Lenka Teska Arnoštová, která se problematice pacientských organizací věnuje dlouhodobě sdělila: „Hlas pacientských organizací musí znít, proto na ministerstvu usilovně pracujeme na jejich začlenění do zdravotního systému."

V rámci APO Alumni byly předány i APO Ceny pro projekty pacientských organizací. V kategorii Nejlepší probíhající projekt vyhrála Mamma Help, cenu převzala její předsedkyně paní Mgr. Jana Drexlerová. Ve druhé kategorii Nejlepší projektová vize/záměr vyhrála pacientská organizace Parkinson-Help, cenu převzala její předsedkyně Ing. Romana Skála-Rosenbaum.

Popis fotografií zleva doprava:
1) Jeho excelence pan Charles Malinas, velvyslanec Francie v ČR
2) Paní Jana Drexlerová, ředitelka pacientské organizace Mamma HELP s vítězným projektem „Jak to říct dětem“, pan Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, paní Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
3) Paní Irena Storová, zástupkyně ředitele SÚKL, paní Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, pan Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, paní Regina Demlová, Masarykův onkologický ústav v Brně, pan Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo
4) Paní Zuzana Komárková, projektová manažerka APO, paní Romana Skála-Rosenbaum, ředitelka Parkinson-Help s APO Cenou za nejlepší projektovou vizi, paní Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, paní Jana Drexlerová, ředitelka Mamma Help s APO Cenou za nejlepší probíhající projekt a paní Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v ČR a zástupkyně ČLS JEP
5) Zástupci pacienstkých organizací

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.