Seminars

Mental Hygiene

Vážení APO účastníci, 

v pátek 11. prosince proběhl poslední APO online seminář v roce 2020. Tématu Psychohygieny v době covidu se věnovala zkušená psycholožka Ph.Dr. Marta Boučková. Více než 20 účastníků seznámila se základními tipy a triky, jak se vyhnout stresu a být spokojený. 

Tým APO

More

Online conference Telemedicine

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 27. listopadu se uskutečnila netradiční online konference zaměřená na téma telemedicíny. Více než 70 účastníků úvodním slovem přivítal výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. Základní vymezení telemedicíny a její hrozby i výzvy představil Ing. Antonín Hlavinka z Fakultní nemocnice v Olomouci. Na právní aspekty distanční péče se zameřila MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. z 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Následovaly příklady z praxe, kdy Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. z ISCARE poukázal na telemedicínu u idiopatických střevních zánětů. Pokrok v monitorování nemocných na dálku a zvýšení bezpečnosti léčby u pacientů s krevními nádory představila MUDr. Katarína Hradská z Fakultní nemocnice v Ostravě. Celá konference byla provázána velmi podnětnou diskuzí. 

Tým APO

More

Graphic tool Canva

Vážení účastníci APO, 

v pátek 13. listopadu se konal APO seminář zaměřený na grafický nástroj Canva, ve kterém se účastníci naučili zakládní fuknce tohoto programu. Lektorování se ujala oblíbená Kateřina Švidrnochová. Seminář probíhal přes online platformu Google Meet.

Tým APO

More

How to work on an online platform Teams

Přednášející:

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 6. listopadu probíhal další seminář z oblasti digitálního zlepšování, konktrétně o online platformě Microsoft Teams. Více než 35 účastníků bylo seznámeno se základními, ale někdy i pokročilejšími fukncemi této platformy. Celým seminářem provedl zkušený lektor ze společnosti Digiskills Jan Dolejš. 

Tým APO

More

Digital transformation

Vážení zástupci pacientských organizací, 

reagujeme na aktuální požadavek digitálních dovedností, a proto se v pátek 16. října uskutečnil velmi intenzivní seminář "Digitální transformace". Zkušená lektorka Kateřina Švidrnochová více než 30 účastníků seznámila s mnoha vychytávkami online platformy Google Meet a dalších aplikací, které zjednodušují práci na dálku. 

Tým APO

More

Patients' rights and obligations II.

Vážení účastníci APO, 

jak jsme slíbili na jaře, v pátek 18. září proběhlo pokračování semináře "Práva a povinnosti pacientů". V první části semináře Mgr. Patrik Kastner, předseda Etické komise AIFP, představil nový konsolidovaný kodex AIFP. V druhé části MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. pokračovala ve vzdělávání zástupců pacientských organizací v oblasti práv a povinností pacientů v souvislosti s legislativními změnami. 

Tým APO

More

Networkingové setkání: Výhody z mezinárodní spolupráce

Vážení APO účastníci, 

v pátek 31. července se uskutečnilo neobvyklé networkingové setkání z názvem "Výhody z mezinárodní spolupráce". Setkání se bylo možné zúčastnit i online prostřednictvím platformy Skype for Business. Zástupci 5 pacientských organizací se v tříhodinovém bloku podělili o své zkušenosti s navazováním nových kontaktů, spouštěním společných projektů a organizováním společných akcí se svými zahraničními kolegy a dalšími institucemi. Cílem setkání, kterým po celou dobu provázela zkušená moderátorka Štěpánka Duchková, bylo především povzbudit české pacientské organizace k mezinárodní spolupráci a ukázat, jak z ní vytěžit maximum.

Tým APO

More

Presentation skills

Přednášející:

Vážení účastníci APO, 

v pátek 10. a v sobotu 11. července proběhl další APO seminář. Zkušená moderátorka Štěpánka Duchková se zaměřila na správné vystupování na veřejnosti. Účastníci měli možnost vyzkoušet si prezentaci svého projektu a rozhovor s novinářem. 

Tým APO

More

Innovations for life II.

Přednášející:

Vážení zástupci pacientských organizací, 

pro velký zájem jsme v pátek 19. června uskutečnili již druhý seminář, kde byla představena unikatní studie "Inovace pro život". S přínosy inovativních léčiv seznámila účastníky PR manažerka AIFP Ing. Markéta Kolanová, MA. Celý seminář probíhal online přes Skype pro firmy. 

Tým APO

More

Limits in professional and personal communication and relationship

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 15.5. a v sobotu 16.5. pořádalo APO další online seminář nyní na téma "Hranice v profesní i osobní komunikaci a vztazích". Pomocí "Skype pro firmy" byli účastníci propojeni s lektorkou PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D, která vysvětlila, jak si nastavit a udržet určité hranice. V odpolední části každý z účastníků představil svoji organizaci a proběhla společná diskuze na dané téma. 

Tým APO

More

Patients' rights and obligations

Važení APO účastníci, 

i nadále pokračujeme v online vzdělávání. V pátek 24. dubna proběhl již třetí online seminář. Prostřednictvím "Skype pro firmy" se účastníci připojovali do diskuze na téma "Práva a povinnosti pacientů", kterou vedla MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. Byly zodpovězeny jak klasické nadčasové otázky, tak otázky ohledně aktuálního mimořádného stavu. 

Tým APO

More

Supportive seminar in the coronavirus time

Vážení APO účastníci, 

v pátek 17. dubna 2020 se uskutečnil již druhý online seminář. Tématem "Naše krizové období" provedla zkušená lektorka PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Seminář byl zaměřen na různé úhly pohledu na řešení krizí. Byla představena základní charakteristika krizové situace a reakce na ni. Na závěr proběhla diskuze o aktuálních problém pacientských organizací. 

Váš tým APO

More

Fundraising

Přednášející:

Vážení zástupci pacientských organizací, 

i APO jde s dobou a přechází do online režimu. V pátek 27. března a v sobotu 28. března proběhl první online seminář na téma "Fundraising". Účastníci společně s lektorem Petrem Machálkem byli propojeni přes Skype pro firmy. V první části byly představeny základní principy a nástroje. Druhá část semináře byla zaměřena na praktické ukázky fundraisingových žádostí.

Pokud by vás zajímalo, jak takový online seminář vypadá, podívejte se na následujícím odkazu na krátký sestřih.

https://www.youtube.com/watch?v=OnQYHmJvAOA

Tým APO

More

Innovations for life

Přednášející:

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 7. února 2020 proběhl první APO seminář v novém roce na téma "Inovace pro život" pod vedením Ing. Markéty Kolanové, MA, zkušené PR manažerky. První část semináře se věnovala výsledkům unikátní studie AIFP Inovace pro život. AIFP ve spolupráci s poradenskou společností EY, prof. Ladislavem Duškem a dalšími odborníky zmapovala a kvantifikovala přínosy inovativních léčiv pro pacienty, zdravotní i sociální systém v České republice v 9 terapeutických oblastech. V druhé části semináře byli účastníci seznámeni s praktickými komunikačními pravidly.

Tým APO

More

The Internet and social media

Přednášející:

Vážení APO účastníci, 

vzdělávací semináře v roce 2019 byly zakončeny tématem "Internet a sociální média". V pátek 18.10. Alice Jirásková seznámila účastníky tohoto workshopu s online vychytávkami a bezpečností na internetu. 

Tým APO

More

Mental Hygiene

Přednášející:

Vážení zástupci pacientských organizací,

ve dnech 4.10. a 5.10. proběhl další seminář po dlouhé letní pauze na téma "Psychohygiena". Vedení se ujala zkušená psycholožka a pedagožka Dana Cooke.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

PR

Přednášející:

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 14.6. a 15.6. proběhl poslední seminář před letní pauzou. Tématem bylo "PR a komunikace pro neziskovky" pod vedením paní Bohdany Rambouskové.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

News in accounting and taxes, audit and financial controlling

Přednášející:

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 17.5. a 18.5. proběhl další seminář nyní na téma "Novinky v účetnictví a daních, podklady pro audit a finanční kontroly" pod vedením odbbornice na neziskové organizace paní Miroslavy Zbořilové.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising - new methods

Přednášející:

Vážení zástupci pacientských organizací, 

ve dnech 26.4. a 27.4. se uskutečnil další seminář nyní na téma "Fundraising - nové metody" pod vedením hodnotilete Petra Machálka.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

How to write a successful project application and their evaluation (evaluator MLSA)

Přednášející:

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 29.3. a 30.3. se uskutečnil další seminář nyní na téma "Jak napsat úspěšnou projektovou žádost a její hodnocení" pod vedením hodnotilete Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Jana Horkého.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

The Board of directors and the Statutes of the non-profit organization

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 15.3. a 16.3. 2019 proběhl druhý APO seminář na téma "Správní rada a Stanovy neziskové organizace" pod vedením Ing. Marka Šedivého a Mgr. Petra Víta.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Management of a non-profit (patient) organization (leadership, management of processes and people, work with employees and volunteers, motivation of workers)

Vážení APO účastníci, 

ve dnech 22.2. a 23.2. 2019 proběhl první seminář v novém roce na téma "Řízení neziskové (pacientské) organizace (leadership a management, řízení procesů a lidí, práce se zaměstnanci a dobrovolníky, motivace pracovníků)" pod vedením Ing. Marka Šedivého a PeadDr. Olgy Medlíkové.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Conflict prevention and resolution

Přednášející:

Vážení APO účastníci,

ve dnech 23.11. a 24.11.2018 proběhl poslední seminář tohoto roku s paní doktorkou Olgou Medlíkovou, která přednášela na téma "Prevence a řešení konfliktů"

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Avoiding Burnout

Přednášející:

Vážení APO účastníci,

ve dnech 12-13. října 2018 se konal první seminář po prázdninové pauze na téma "Předcházení syndromu vyhoření", který vedla MUDr. Jana Peclová.

Tým APO

 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Personality typologies MBTI

Přednášející:

Vážení APO účastníci,

ve dnech 21. a 22.9. proběhl emocemi nabitý seminář "Typologie osobnosti" se skvělou koučkou Mgr. Petrou Zárubovou. Všichni měli možnost zjistit něco sami o sobě i svém okolí. 

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Communication strategy not only on the Internet

Dne 22.6.2018 se konal poslední předprázdninový seminář s lektorkou Káťou Švidrnochovou na téma "Komunikační strategie nejen na internetu". 

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Presentation skills

Přednášející:

APO účastníci se dne 1.6.2018 vzdělávali na téma "Cílená prezentace" s lektorkou Štěpánkou Duchkovou, kde si prakticky vyzkoušeli své prezentační dovednosti.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

EET for NGOs and News in accounting and taxes

Přednášející:

Ve dnech 11.5 a 12.5. 2018 proběhl seminář na téma "EET pro neziskovky a novinky v účetnictví a daních neziskového sektoru", který vedla paní inženrýka Anna Pelikánová.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Between generation – Intergenerational co-operation in the workplace

Ve dnech 6.4. a 7.4.2018 se konal seminář na téma: "Mezi námi generacemi - jak na mezigenerační spolupráci na pracovišti", který vedla paní PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundrasing and effective marketing communication

Přednášející:

APO účastníci se ve dnech 23. a 24. března vzdělávali na téma "Fundraising a efektivní marketingová komunikace", workshop vedli pánové Petr Freimann a Josef Petr. 

 Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Legal aspects of healthcare provision – current legislation

V pátek 9. a sobotu 10. března se konal APO seminář na téma Právní aspekty poskytování zdravotních služeb - aktuální legislativa a judikatura s paní MUDr. Mgr. Jolanou Těšinovou, Ph.D.

Tým APO

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

GDPR, Ethics Policy

V pátek 23. a sobotu 24. února se konal první APO seminář v roce 2018 na téma GDPR ochrana osobních údajů v dopolední části a Základy etiky v odpolední části.
Tento seminář připravila Mgr. Aneta Dostálová a Mgr. Patrik Kastner.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

How to write the project application

Přednášející:

V pátek 3. a sobotu 4. listopadu si účastníci Akademie prakticky zkoušeli psát projekty na různé typy výzev.
Workshopem provázel zkušený lektor pan Martin Dítě.

Tým AIFP

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

PR: Press Release, How to Create a Magazine, Bulletin (Content, Distribution, etc.)

Přednášející:

APO účastníci se ve dnech 6. a 7. října vzdělávali v oblasti PR pro neziskový sektor, workshop vedla paní Bodhdana Rambousková.

Tým AIFP

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Communication in crisis and stressful situations

V pátek 22. a sobotu 23. září proběhly workshopy na téma Komunikace v krizových a zátěžových situacích. Oba dva dny vedla paní Milada Záborcová. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

APO Summer School III.

Vážení účastníci APO,  

ke stažení prezentace všech přednášejících na APO letní škole III. jsou pouze pro registrované.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

On-line campaign planning and social media

 V pátek 8. září a sobotu 9. září se účastníci Akademie zdokonalovali v používání internetu a sociálních médií jako silného nástroje se zaměřením na neziskový sektor. Vedla ho zkušená lektorka Kateřina Švidrnochová. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Taxes and accounting for NGOs

Přednášející:

V pátek 16.6.2017 a v sobotu 17. 6.2017 proběhl seminář na téma Daně a účetnictví pro neziskové organizace s paní Miroslavou Zbořilovou.

 

Materiály ke stažení naleznete v ZIP verzi po přihlášení do intranetu. 

 

Tým AIFP

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Legislation, Rights and obligations of patients

Ve dnech 2. a 3. června proběhl seminář s tématem „Legislativa, Práva a povinnosti pacient, který vedla paní MUDr., Mgr. Jolana Těšinová.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

EU grants and programs, Structural funds

Ve dnech 19. a 20. května proběhl seminář s tématem „EU granty, programy, strukturální a investiční fondy“, kterým vás provedli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising - Personal and corporate donors

Přednášející:

V pátek 28.4.2017 a v sobotu 29.4.2017 proběhl seminář na téma Fundraising s panem Petrem Machálkem.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Prevention of burnout syndrome (Motivation and cooperation of employees and volunteers)

Ve dnech 7. - 8. 04. 2017 proběhla předáška na téma "Syndrom vyhoření," seminář vedla paní doktorka Marta Boučková.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Workshop: Personal development of NGOs managers

Ve dnech 17. - 18. 3. 2017 proběhla předáška na téma "Osobní rozvoj," kterou vedl paní doktorka Milada Záborcová.

 

Materiály z naleznete po přihlášení na intranetu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Financial planning of NGOs

Přednášející:

Ve dnech 10.-11.2.2016 proběhl první APO seminář roku 2017 na téma Finanční plánování, které vedla paní RNDr. Alena Beránková.  

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Traps in the work of assisting professions

Poslední APO seminář roku 2016 byl ve znamení hledání vnitřního klidu, jak se vypořádat s nástrahami v práci. Nástrahy v  u pomáhajících profesí. Seminář vedla paní doktorka Marta Boučková ve dnech 2.-3.12.2016.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Effective media work

Přednášející:

Ve dnech 4. - 5. 11. 2016 proběhla předáška na téma "Efektivní práce s Médii," kterou vedl pan Lukáš Novák,

PR konzultant se specializací na krizovou komunikaci.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Working social protocol

Přednášející:

Ve dnech 16. - 17. 9. 2016 přednášela Olga Medlíková na téma pracovně společenský protokol.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Internet and social media

Ve dnech  19. - 20. 6. 2016 přednášela paní Mgr. Kateřina Švidrnochová na téma "Internet a sociální média"

 

Materiály z workshopu naleznete na intranetu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Rights and obligations of patients

Přednášející:

Ve dnech  17. - 18. 6. 2016 přednášela Denisa Kopková na téma  práva a povinnosti pacientů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

PR and How to attract the media

Přednášející:

Workshop "PR a jak zaujmout média" se konal v pátek 3. a sobotu 4. června 2016. "Osmero" Štěpánky Duchkové naleznete po přihlášení do APO intranetu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Writing grant applications

Přednášející:

Dne 20.5. a 21.5.2016 se konal seminář na téma: Psaní grantových žádostí, jejímž lektorem byl pan Petr Machálek. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Taxes and accounting for NGOs

Přednášející:

V pátek 13.5.2016 a v sobotu 14.5.2016 proběhly semináře na téma daně a účetnictví pro neziskové orzanizaces s Ing. Annou Pelikánovou. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

EU grants and programs, Structural funds

V pátek 22.4.2016 a v sobotu 23.4.2016 proběhly semináře na téma EU granty a programy, Strukturální fondy s Olgou Laaksonen a Mgr. Petrou Bartákovou. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising

Přednášející:

V pátek 1.4.2016 a v sobotu 2.4.2016 proběhly semináře na téma Fundraising s Ing. Markem Šedivým.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Communication and presentation skills

Přednášející:

V pátek 12.2. 2016 a v sobotu 13.2.2016 proběhly semináře na téma komunikační a prezentační dovednosti s paní doktorkou Olgou Medlíkovou.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Management of NGOs and work with people

V pátek 29.1. 2016 a v sobotu 30.1.2016 proběhl seminář na téma Management neziskových organizací a práce s lidmi. Materiály ze semináře jsou Vám k dispozici ke stažení níže.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Strukturální fondy, Jak probíhá legislativní proces v ČR

V pátek 6.11. 2015 proběhly semináře na téma Strukturální fondy a Jak probíhá legislativní proces v České republice.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Materiály ze semináře Zaměstnávání OZP

Přednášející:

V pátek 16. a sobotu 17. října proběhly semináře týkající se problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Oba dny se Vám věnovala odbornice na toto téma paní Hanka Potměšilová.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Internet a sociální média

V pátek 18. a sobotu 19. září proběhly workshopy na téma jak využít internet, sociální média, počítačové aplikace a další k chodu pacientské organizace. Oběma dny vás provázela skvělá lektorka Kateřina Švidrnochová. Workshopy vás tak zaujaly, že jsme oba dny protahovaly o 45 minut.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

PR a komunikace s médii

Ve dnech 12. - 13. června se mohli účastníci Pacientské akademie zúčastnit semináře s názvem "PR a komunikace s médii". Seminář byl veden paní Petrou Adámkovou, která se problematice PR a komunikace s médii věnuje již několik let.  V pátek jí zastoupila paní Petra Wagnerová.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Daně a účetnictví neziskové organizace

Přednášející:

Ve dnech 29. - 30. května se uskutečnil odborný seminář k tématu "Daně a účetnictví neziskových organizací". Novinky, zkušenosti a rady předala zkušená odbornice paní Ing. Miroslava Zbořilová.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

EU granty, operační programy a strukturální fondy

Přednášející:

Ve dnech 15. - 16. května se uskutečnil seminář s názvem “EU granty, operační programy a strukturální fondy". Workshopem provázel zkušený odborník na dané téma pan Ing. Martin Dítě.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Projektové myšlení a příprava projektu

Přednášející:

Ve dnech 17. - 18. dubna se uskutečnil seminář s názvem "Projektové myšelní a příprava projektu". Workshopem provázel zkušený odborník na dané téma pan Ing. Martin Dítě. 

 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising a pokročilý fundraising

Ve dnech 27. - 28. března a 3. - 4. dubna 2015 se konaly semináře s názvem "Fundraising" a "Pokročilý fundraising". Vedení se ujala Ing. Ledvinová, která seminář vedla i v předcházejících ročnících APO. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Práva a povinnosti pacientů

Ve dnech 6. a 7. března 2015 se konal v pořadí již třetí seminář s názvem " Práva a povinnosti pacientů". Seminář byl veden uznávanou specialistkou v oboru paní MUDr. Mgr. Jolanou Těšínovou. Na workshopu byla představena práva pacientů v rámci systému péče hrazené z veřejného zdravotního systému. Byly probírány příklady pacientských nároků, práv a správného postupu v různých typech zdravotnických zařízeních. Materiály ze semináře jsou Vám k dispozici ke stažení níže.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Řízení neziskové organizace a práce s lidmi

Přednášející:

První seminář roku 2015 byl veden pod taktovkou Ing. Marka Šedivého. Workshop byl zaměřen na dobré nastavení procesů řízení pacientské organizace, tak aby byla fungující. Správné nastavení interních procesů jí totiž umožňuje věnovat více času na rozvoj podpůrných projektů pro své členy.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Vyjednávací a komunikační dovednosti

Přednášející:

Ve čtvrtek 12.2. a v sobotu 14.2. se konal další seminář pod odborným vedením PaedDr. Olgy Mendlíkové. Seminář interaktivním způsobem objasnil základní komunikační strategie, základy prezentace a sebeprezentace. Materiály ze semináře jsou Vám k dispozici ke stažení níže.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Efektivní projektové myšlení a praktické kroky (s akcentem na zdroje EU) 7.11.2014

Přednášející:

Seminář byl zaměřen na tato prioritní témata:

- orientaci v potenciálních finančních zdrojích

- soulad výzvy s potřebami a cíli organizace

- základní schémata grantových žádostí (terminologie, prioritní body projektové žádosti)

- efektivní filosofie projektového myšlení

- akcent na rozvojové prvky (vzhledem k podmínce programů EU na "inovativnost")

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Zaměstnávání OZP 17.10.2014

Přednášející:

Účastníci se dozvěděli o nových možnostech v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a jeho výhodách. To vše v pohodlí své kanceláře nebo domova, tj. na dálku u svých počítačů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Práva a povinnosti pacientů 17.6.2014

Účastníci se díky tomuto semináři seznámili s příklady pacientských nároků, práv či správného postupu v různých typech zdravotnických zařízení (nemocnice, praktický lékař, zdravotní pojišťovna, LDN, posudkový lékař apod.)

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Lázeňství 17.6.2014

Přednášející:

Léčebné lázeňství je v poslední době velmi ožehavým tématem. S tolik diskutovanou aktuální právní úpravou, ale i chystanými změnami, či vysvětlením nároků na lázeňskou léčebnou péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění a alternativ se mají možnost během semináře seznámit zástupci pacientských organizací. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Internet a sociální média II 15. 5. 2014

Přednášející:

Sociální sítě nabízejí organizacím nejrůznější možnosti, jak se prezentovat. Během semináře byli účastníci s některými seznámeni, naučili se jak je využívat, pracovat s webovými aplikacemi, která zdarma umožňují vytvářet atraktivní materiály určené donorům i široké veřejnosti.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Daně a účetnictví NO 25. 4. 2014

Přednášející:

V rámci kurzu se účastníci seznámili s postupem jak správně zpracovávat účetnictví a daně v neziskovém sektoru dle zákonných norem včetně praktických příkladů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Interakce léčiv 11. 4. 2014

Kombinace různých léčiv může mít celou řadu nežádoucích účinků.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Inovace v léčbě 11. 4. 2014

V rámci kurzu se účastníci měli možnost seznámit s novinkami z oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv. Proces vstupu inovací na trh a systému hrazené péče. Systém hodnocení medicínských technologií (HTA) ve světě a v ČR a role pacientských/občanských organizací v procesu rozhodování o úhradě s pohledem v zahraničí a situací v ČR.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Role pacientských organizací ve vývoji, hodnocení a posuzování léčiv + hodnocení zdravotnických technologií (HTA) 29. 11. 2014

Chtěli byste spolurozhodovat o tom, jaké léky budou v budoucnu v České republice dostupné? Potom určitě nezmeškejte zavádění HTA, které umožní pacientům a pacientským organizacím diskutovat o poznatcích a zkušenostech s novými léky a technologiemi.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising II 6. 3. 2014

Přednášející:

Cílem kurzu bylo představit pacientským organizacím možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit je s metodami, které mohou uplatnit při jejich získávání. Kurz byl zaměřen na individuální a firemní fundraising.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Vyjednávací a komunikační dovednosti 22. 2. 2014

Přednášející:

Během semináře byli účastníci seznámeni se základními pravidly advokačních a komunikačních aktivit. Součástí kurzu byly také informace o tom, jak se správně na jednání připravit, prosadit své zájmy atp.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Efektivní projektové myšlení a praktické kroky (s akcentem na zdroje EU) 8.11.2014

Přednášející:

Seminář byl zaměřen na tato prioritní témata:

- orientaci v potenciálních finančních zdrojích

- soulad výzvy s potřebami a cíli organizace

- základní schémata grantových žádostí (terminologie, prioritní body projektové žádosti)

- efektivní filosofie projektového myšlení

- akcent na rozvojové prvky (vzhledem k podmínce programů EU na "inovativnost")

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Zaměstnávání OZP 18.10.2014

Přednášející:

Účastníci se dozvěděli o nových možnostech v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a jeho výhodách. To vše v pohodlí své kanceláře nebo domova, tj. na dálku u svých počítačů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Lázeňství 21.6.2014

Přednášející:

Léčebné lázeňství je v poslední době velmi ožehavým tématem. S tolik diskutovanou aktuální právní úpravou, ale i chystanými změnami, či vysvětlením nároků na lázeňskou léčebnou péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění a alternativ se mají možnost během semináře seznámit zástupci pacientských organizací. 

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Práva a povinnosti pacientů 21.6.2014

Účastníci se díky tomuto semináři seznámili s příklady pacientských nároků, práv či správného postupu v různých typech zdravotnických zařízení (nemocnice, praktický lékař, zdravotní pojišťovna, LDN, posudkový lékař apod.)

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Internet a sociální média 16.-17.5. 2014

Přednášející:

Sociální sítě nabízejí organizacím nejrůznější možnosti, jak se prezentovat. Během semináře byli účastníci s některými seznámeni, naučili se jak je využívat, pracovat s webovými aplikacemi, která zdarma umožňují vytvářet atraktivní materiály určené donorům i široké veřejnosti.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Inovace v léčbě 11. 4. 2014

V rámci kurzu se účastníci měli možnost seznámit s novinkami z oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv. Proces vstupu inovací na trh a systému hrazené péče. Systém hodnocení medicínských technologií (HTA) ve světě a v ČR a role pacientských/občanských organizací v procesu rozhodování o úhradě s pohledem v zahraničí a situací v ČR.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Interakce léčiv 11. 4. 2014

Kombinace různých léčiv může mít celou řadu nežádoucích účinků.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Daně a účetnictví NO 26. 4. 2014

Přednášející:

V rámci kurzu se účastníci seznámili s postupem jak správně zpracovávat účetnictví a daně v neziskovém sektoru dle zákonných norem včetně praktických příkladů.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Vyjednávací a komunikační dovednosti 20. - 21. 2. 2014

Přednášející:

Během semináře byli účastníci seznámeni se základními pravidly advokačních a komunikačních aktivit. Součástí kurzu byly také informace o tom, jak se správně na jednání připravit, prosadit své zájmy atp.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Role pacientských organizací ve vývoji, hodnocení a posuzování léčiv + hodnocení zdravotnických technologií (HTA) 30. 11. 2014

Chtěli byste spolurozhodovat o tom, jaké léky budou v budoucnu v České republice dostupné? Potom určitě nezmeškejte zavádění HTA, které umožní pacientům a pacientským organizacím diskutovat o poznatcích a zkušenostech s novými léky a technologiemi.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising 7. - 8. 3. 2014

Přednášející:

Cílem kurzu bylo představit pacientským organizacím možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit je s metodami, které mohou uplatnit při jejich získávání. Kurz byl zaměřen na individuální a firemní fundraising.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Právní minimum manažera

Přednášející:

Znalost základních informací i právních náležitostí fungování pacientské organizace je nutnou součástí know-how každého, kdo pracuje pro pacientskou organizaci. S možnostmi i povinnostmi se posluchači důkladně seznámili během tohoto kurzu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Cesta rozhodnutí a změny

Přednášející:

Kurz seznámil účastníky s tím, jak se intuitivně a racionálně rozhodovat, analyzovat svá rozhodnutí i dopředu zkoumat jejich důsledky. Přednášející se zaměřil také na problematiku rozhodování ve stresových situacích.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Strategické řízení neziskové organizace

Přednášející:

Během semináře se účastníci seznámili s jednotlivými kroky strategického plánování rozvoje pacientské organizace. Cílem kurzu bylo pomoci posluchačům především s mapováním projektových příležitostí, rozvojem směřování organizace, přípravou dlouhodobého strategického plánu i jeho následnou implementací.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Personální management a řízení lidských zdrojů

Zástupci pacientských organizací se v průběhu kurzu seznámili se strategickým řízením pacientské organizace a personálním managementem, který je dalším z předpokladů úspěšného fungování organizace. Dobré řízení pracovníků a správná koordinace aktivit totiž přispívá k dosahování cílů organizace.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Vedení a řízení NO a práce s lidmi

Dobře fungující pacientská organizace se vyznačuje dobře nastavenými procesy řízení. Správné nastavení interních procesů jí umožňuje věnovat více času na rozvoj podpůrných projektů pro své členy. Se zásadami efektivního vedení organizace se posluchači seznámili v rámci tohoto semináře.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Marketing a PR

Přednášející:

Úspěšné budování vztahů s veřejností, efektivní komunikace s médii, cílené reklamní aktivity nebo například marketingový výzkum a jeho využití bylo diskutováno v rámci tohoto kurzu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Komunikace

Přednášející:

Během semináře byly posluchačům objasněny základní komunikační strategie, základy prezentace i sebeprezentace. Zástupci pacientských organizací se dozvěděli, jak správně diskutovat s potenciálním dárcem, jak řešit případné komunikační konflikty i zaujmout vhodnou komunikační strategii.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Studie proveditelnosti

Samofinancování je velkým tématem pacientských organizací. Seminář účastníky seznámil s jeho základními metodami a dostupnými možnostmi.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Finanční řízení neziskové organizace

Cílem semináře bylo posluchačům vysvětlit, jak nejlépe řídit finanční otázky pacientské organizace. Přednášející se dotkl také problematiky nejčastějších finančních problémů a představil nástroje, které je při finančním řízení možné použít.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Projektové řízení a úloha projektů v činnosti NNO

Přednášející:

Správně připravený projekt vyžaduje nejen detailní plánování a rozpočtování, ale také následnou analýzu a zhodnocení. Přednášející v rámci tohoto semináře vysvětlili zástupcům pacientských organizací, jaké kroky by měli podniknout, aby právě ten jejich projekt byl úspěšný.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Přednášející:

Možnosti a pravidla zaměstnávání lidí se zdravotním postižením z pohledu zaměstnavatelů i samotných postižených přiblížil tento seminář.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Zásady správné komunikace

Dobře vedená komunikace s veřejností i dárci je jedním z předpokladů úspěšnosti pacientské organizace. V rámci semináře se posluchači seznámili se základy spolupráce s novináři, médii i potenciálními donory.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Prosazování zájmů pacientů s využitím médií v praxi

Pacientské organizace se mohou dostat do situací, kdy dochází k porušování zákonných nároků jejich členů, tj. pacientů. Přednášející v rámci tohoto kurzu na konkrétních příkladech ukázali, jak si v těchto situacích poradit.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Práva pacientů a pojistný systém v ČR

Zdravotní péče v České republice má svá specifika, se kterými pacienti často nejsou dostatečně seznámeni. Nedosahují tak na všechny možnosti, kterých by mohli využít. Seminář se proto zaměřil především na práva pacientů v rámci systému péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Příprava a realizace schůzky s dárcem

Základním cílem workshopu bylo naučit pacientské organizace a jejich zástupce, jak správně oslovit potenciální dárce a dosáhnout dlouhodobé spolupráce. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že při jednání lze účinně využít zkušenosti z marketingu, reklamy i obchodního jednání.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Efektivní advokační dovednosti a vyjednávání

Kurz pomohl účastníkům ujasnit si podstatu prosazování zájmů a lobbingu, který je dalším z předpokladů úspěšně fungující pacientské organizace. Kurz se soustředil především na přípravu jednání a základní zásady věcné argumentace.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising

Cílem kurzu bylo představit pacientským organizacím možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit je s metodami, které mohou uplatnit při jejich získávání. Kurz byl zaměřen na individuální a firemní fundraising.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Tvorba prezentace pro dárce

Přednášející:

Workshop byl zaměřený na praktický trénink prezentačních dovedností, které pacientským organizacím pomohou při diskusi s potenciálními dárci. Cílem semináře bylo doporučit organizacím, jak správně prezentovat, argumentovat a na co se zaměřit, aby bylo jednání úspěšné.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising a marketing na internetu

Cílem kurzu bylo představit možnosti internetu jako doplňku ke klasickému fundraisingu a marketingu. Kurz byl zaměřený na využití sociálních sítí a aplikací pro moderní a originální prezentaci organizace. Účastníci kurzu získali inspiraci, jak připravit atraktivnější materiály pro dárce i širokou veřejnost, používat bezplatné webové aplikace na tvorbu webových stránek, plakátů, prezentací, komiksů atp.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Evropské programy, operační programy/NFOZP

Přednášející:

Fondy Evropské unie, jejichž prostřednictvím jsou rozdělovány finanční prostředky, představují jednu z významných možností růstu pacientských organizací. Účastníci byli seznámeni s jednotlivými fondy a novými tématy pro období 2014 – 2020. Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Komunitární programy (KP) jsou financovány z rozpočtu EU přímo. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů, tedy i pacientských organizací, napříč členskými státy EU.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.