Retraining course 2013

Akreditovaný kurz MPSV v režii Neziskovky.cz

Are you interested in materials to download from this course? Log in or register!

Vedení a řízení NO a práce s lidmi

Dobře fungující pacientská organizace se vyznačuje dobře nastavenými procesy řízení. Správné nastavení interních procesů jí umožňuje věnovat více času na rozvoj podpůrných projektů pro své členy. Se zásadami efektivního vedení organizace se posluchači seznámili v rámci tohoto semináře.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Marketing a PR

Přednášející:

Úspěšné budování vztahů s veřejností, efektivní komunikace s médii, cílené reklamní aktivity nebo například marketingový výzkum a jeho využití bylo diskutováno v rámci tohoto kurzu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Komunikace

Přednášející:

Během semináře byly posluchačům objasněny základní komunikační strategie, základy prezentace i sebeprezentace. Zástupci pacientských organizací se dozvěděli, jak správně diskutovat s potenciálním dárcem, jak řešit případné komunikační konflikty i zaujmout vhodnou komunikační strategii.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Studie proveditelnosti

Samofinancování je velkým tématem pacientských organizací. Seminář účastníky seznámil s jeho základními metodami a dostupnými možnostmi.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Finanční řízení neziskové organizace

Cílem semináře bylo posluchačům vysvětlit, jak nejlépe řídit finanční otázky pacientské organizace. Přednášející se dotkl také problematiky nejčastějších finančních problémů a představil nástroje, které je při finančním řízení možné použít.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Projektové řízení a úloha projektů v činnosti NNO

Přednášející:

Správně připravený projekt vyžaduje nejen detailní plánování a rozpočtování, ale také následnou analýzu a zhodnocení. Přednášející v rámci tohoto semináře vysvětlili zástupcům pacientských organizací, jaké kroky by měli podniknout, aby právě ten jejich projekt byl úspěšný.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Právní minimum manažera

Přednášející:

Znalost základních informací i právních náležitostí fungování pacientské organizace je nutnou součástí know-how každého, kdo pracuje pro pacientskou organizaci. S možnostmi i povinnostmi se posluchači důkladně seznámili během tohoto kurzu.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Cesta rozhodnutí a změny

Přednášející:

Kurz seznámil účastníky s tím, jak se intuitivně a racionálně rozhodovat, analyzovat svá rozhodnutí i dopředu zkoumat jejich důsledky. Přednášející se zaměřil také na problematiku rozhodování ve stresových situacích.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Strategické řízení neziskové organizace

Přednášející:

Během semináře se účastníci seznámili s jednotlivými kroky strategického plánování rozvoje pacientské organizace. Cílem kurzu bylo pomoci posluchačům především s mapováním projektových příležitostí, rozvojem směřování organizace, přípravou dlouhodobého strategického plánu i jeho následnou implementací.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Personální management a řízení lidských zdrojů

Zástupci pacientských organizací se v průběhu kurzu seznámili se strategickým řízením pacientské organizace a personálním managementem, který je dalším z předpokladů úspěšného fungování organizace. Dobré řízení pracovníků a správná koordinace aktivit totiž přispívá k dosahování cílů organizace.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.