APO Letní škola 2015

11951096 1634066036877995 7025757881967748852 n

APO Letní škola je společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Cílem pro rok 2015 bylo setkání zástupců pacientských organizací s představiteli odborných lékařských společností, navázání užší spolupráce a zvýšení erudice pacientských organizací.

Setkání bylo zahájeno v hlavním sále Kaiserštejnského paláce koncem srpna 2015. Oficiálního uvítání se ujali:

 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA, předseda ČLS JEP
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP
 • Mgr. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM

V průběhu dne byla zorganizována pro zástupce pacientských organizací 90 minutová diskuze s paní JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D., první náměstkyní ministra zdravotnictví ČR a panem JUDr. Radkem Policarem, náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo.

Jednotlivé pacientské organizace se v dalších částech potkávaly u kulatého stolu s příslušným protipólem z řad lékařských odborných společností.

Každá ze zúčastněných pacientských organizací, tak měla příležitost dozvědět se jak funguje odborná společnost, jaké jsou nejnovější možnosti léčby i následné péče. Pro pacientské organizace to byla šance spojit se s medicínskou sférou a nastínit představy vzájemné spolupráce.

APO Letní školy se účastnilo více než 100 zástupců pacientských organizací, zástupci odborných lékařských společností ČLS JEP a také zástupci České televize a dalších médií.

Zástupci ČLS JEP:

 • Prof. MUDr. Zeman Jiří DrSc., předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Pavel Těšínsky, Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, Csc. Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. společnost dětské neurologie ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD, Česká neurologická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Jan Brož, Česká diabetologická společnost
 • MUDr. Gabriela Kubátová. Místopředsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Popis fotografií zleva doprava:
1) Zástupci pacienstkých organizací a zástupci české lékařské společnosti JEP u kulatého stolu
2) Doc. MUDr. Pavel Těšínsky, Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
3) Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR a Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví ČR pro legislativu a právo
4) Zástupci AIFP a moderátorky akce
5) Zástupci pacienstkých organizací a zástupci české lékařské společnosti JEP u kulatého stolu

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.