APO Letní škola

APO Letní škola 2021

Po roční odmlce způsobené koronavirovou pandemií se v létě 2021 opět mohla uskutečnit pacientská konference APO Letní škola VI. nesoucí název „Partnerství – víc než grant“. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné sdílení inspirativních příkladů strategické spolupráce mezi pacientskými organizacemi, farmaceutickými společnostmi a dalšími „hráči“ zdravotního systému v České republice.

 

APO Letní škola 2019

Pátý ročník celodenní konference APO Letní škola se konal 25. září 2019 v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou jeho předsedy Jaroslava Kubery.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo Nastavení transparentních procesů a účast pacientských organizací při vstupu nových technologií. 

APO Letní škola 2018

Dne 30. srpna 2018 se v Kaiserštejnském paláci konal již čtvrtý ročník konference APO Letní škola, která byla určená hlavně pro zástupce českých pacientský organizací a dalších zainteresovaných stran v oblasti českého zdravotnictví.

Hlavním tématem letošního ročníku APO Letní školy bylo: Zapojení pacientských organizací, odborných společností a veřejnosti do procesu hodnocení zdravotnických technologií (HTA).

APO Letní škola 2017

Třetí ročník celodenní konference APO Letní škola, která je určená pro zástupce českých pacientských organizací se konala ve středu 6. září 2017 v Kaisernštejnském paláci v Praze.

Třetího ročníku APO Letní školy opět participovalo více než 100 účastníků.

České pacientské organizace v Bruselu

Zástupci českých pacientských organizací, kteří jsou zapojeni do edukačního projektu Akademie pacientských organizací měli možnost účastnit se celodenní konference „Proč Evropa“, která se konala pod záštitou europoslankyně Kateřiny Konečné v Evropském parlamentu ve středu 7. června 2017.

Hlavním cílem setkání bylo přiblížení…

APO Letní škola 2016

APO Letní škola je společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Cílem dalšího setkání bylo zapojení obou stran do vzájemného dialogu a přínos vyšší erudice pacientským organizacím tak, aby byly rovnocenným partnerem v komunikaci se státními orgány.

APO Letní škola 2015

APO Letní škola je společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Cílem pro rok 2015 bylo setkání zástupců pacientských organizací s představiteli odborných lékařských společností, navázání užší spolupráce a zvýšení erudice pacientských organizací.

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Laskavý spolek
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
170Zrealizováno více než 170 seminářů
850Zveřejněno více než 850 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
9Projekt funguje devátým rokem