APO Letní škola 2019

1. Úvodní.JPG

Pátý ročník celodenní konference APO Letní škola se konal 25. září 2019 v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou jeho předsedy Jaroslava Kubery.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo Nastavení transparentních procesů a účast pacientských organizací při vstupu nových technologií. 

Na letošní APO Letní školu dorazilo přes 160 účastníků, z toho více než 90 zástupců pacientských organizací. K aktivní účasti přijali pozvání zástupci: 

  • Senátu Parlamentu České republiky
  • Ministerstva zdravotnictví České republiky 
  • Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL)
  • České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • Evropského parlamentu
  • European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  • medií a dalších. 

Konferenci zahájili Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, a MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně Ministra zdravotnictví ČR.  

Dopolední část  otevřel JUDr. Radek Policar, náměstek Ministra zdravotnictví ČR, s tématem řešení střetu zájmů ve veřejné sféře. Na něj navázal Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví ČR, který se věnoval fungování budoucí Rozhodovací komise při vstupu léčiv pro vzácná onemocnění. Svou přednáškou přispěl také Mgr. Jakub Dvořáček, MHA s tématem řešení střetu zájmů ve spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem a pacientskými organizacemi. Pokračovala Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL, s tématem řešení střetu zájmů ve spolupráci SÚKL a pacientských organizací. Z Oddělení práv pacientů MZ ČR vystoupila Mgr. Jana Hlaváčová s přednáškou o fungování Pacientské rady a účasti pacientů v pracovních skupinách. Paní Ing. Jitka Reineltová, členka Pacientské rady a předsedkyně pacientské organizace Parent project. z. s., přispěla svými zkušenostmi s vývojem organizace a nastavením jejich vnitřních procesů. Následoval prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor PČR a člen Masarykova onkologického ústavu, s přednáškou na téma řešení střetu zájmů ve spolupráci s Pacientskou radou při Masarykově onkologickém ústavu. Dopolední přednášky zakončil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP, s tématem řešení střetu zájmů ve spolupráci odborných společností s pacientskými organizacemi. Celá dopolední část byla zakončena diskuzí s publikem.

Odpolední část zahájila europoslankyně Ing. Bc. Kateřina Konečná prostřednictvím videokonference, neboť z pracovních důvodů nemohla dorazit osobně. Ze zahraničních hostů přijal naše pozvání Andy Powrie-Smith, člen pacientského Think Tank EFPIA. Svojí přednáškou, zdůrazňující význam a důležitost zapojení pacientů, zakončil celou konferenci. 

Popisky k fotografiím:

Hlavní fotka – Hlavní sál Valdštejnského paláce Senátu PČR

Č. 1 – Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Č. 2 – JUDr. Radek Policar, náměstek Ministra zdravotnictví ČR

Č. 3 – Mgr. Filip Vrubel, náměstek Ministra zdravotnictví ČR

Č. 4 – Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Č. 5 – Andy Powrie-Smith, člen pacientského Think Tank EFPIA

Č. 6 – Zástupci pacientských organizací

Č. 7 – Ing. Lenka Matějková, Bc. Anna Arellanesová, Mgr. Simona Zábranská

Č. 8 – Bc. Barbora Šalamoun, Markéta Řehořová, Lucie Žáčková, Mgr. Zuzana Komárková

Č. 9 – Ing. Jitka Reineltová, Mgr. Simona Zábranská, Mgr. Zuzana Komárková, Ing. Jindra Landová, Bc. Barbora Šalamoun

Č. 10 – Mgr. Michaela Knížová, Mgr. Vlastimil Milata, Ing. Mgr. Edita Šimáčková, Mgr. Monika Kadeřábková 

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.