HTA II. 2019

APO foto společné .JPG

Na podzim roku 2018 proběhl první intenzivní vzdělávací kurz zaměřený na "Zapojení pacientů do procesu hodnocení zdravotnických technologií – HTA I.", za jehož realizací stojí Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.   

Účastníci, kteří absolvovali HTA I., obdrželi z rukou pana Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR, certifikát. 

Dne 5. a 6. dubna proběhl navazující kurz HTA II. Hlavními tématy byly: 

  • "Klinické hodnocení léčiv" s doc. MUDr. Reginou Demlovou, Ph.D., přednostkou Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity Brno.
  • "Financování českého zdravotnického systému – úhrady zdravotní péče" s Mgr. Tomášem Trochem, vedoucím oddělení úhradových mechanismů z odboru regulace cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví ČR
  • "Základy farmakoekonomie, HTA" a "Úhrada léků pro onemocnění s vyšší prevalencí" s MUDr. Janou Skoupou, MBA, členkou výboru České farmakoekonomické společnosti.   

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PACIENTY – PROGRAM ZDE  

 

Popisky k fotografiím: 

Hlavní fotografie – účastníci HTA II. společně s organizátory (Ministerstvo zdravotnictví ČR a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu)

Č. 1 – přednášející doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., přednostka farmakologického ústavu Masarykovy univerzity Brno

Č. 2 – přednášející Mgr. Tomáš Troch, vedoucí oddělení úhradových mechanismů z odboru regulace cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví

Č. 3 – přednášející MUDr. Jana Skoupá, MBA, členka výboru České farmakoekonomické společnosti

Č. 4 – Simona Zábranská, Klub nemocných cystickou fibrózou, Anna Arellanesová, Česká asociace vzácných onemocnění

Č. 5 – Eva Knappová, Aliance žen s rakovinou prsu

Č. 6 – Martina Matějčková, Revma liga ČR

Č. 7 – Václav Hradílek, SMÁci

Č. 8 - René Břečťan, Parent project ČR

Č. 9 – Robert Hejzák, Česká společnost AIDS pomoc

Č. 10 – Vlastimil Milata, Diaktiv Czech Republic     

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.