HTA program

HTA I. 2019

Během října a listopadu letošního roku probíhalo již druhé kolo intenzivního vzdělávacího programu v oblasti HTA. Na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR se 27 zástupců pacientských organizací věnovalo tématu „Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče“. 

Více

HTA II. 2019

Na podzim roku 2018 proběhl první intenzivní vzdělávací kurz zaměřený na "Zapojení pacientů do procesu hodnocení zdravotnických technologií – HTA I.", za jehož realizací stojí Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.  

Více

HTA I. 2018

Ve dnech 18. - 20. října a 2. - 3. listopadu se konal intenzivní vzdělávací program v oblasti HTA, 
který probíhal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s AIFP a ČLS JEP. 
Kurz byl určen pro zástupce českých pacientských organizací a byl zaměřen na zapojení
pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče.

Více

HTA prezentace

Podrobné prezentace pro všechny přihlášené.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.